Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXIII Ciechanowska Jesień Poezji

Złota i z kilkoma jubileuszami


   Tegoroczna, już 23. z kolei, Ciechanowska Jesień Poezji trwała dwa dni (10-11 października 2018), przy pięknej złotej pogodzie i świętowaniu kilku jubileuszy. Była jak zwykle bogata artystycznie i przybliżyła kolejną zapomnianą literacką sylwetkę z regionu – tym razem okresu międzywojennego - Bronisławę Włodkównę. Uczestniczyło w niej blisko 50 poetów, nie tylko z regionu, ale z różnych zakątków Polski oraz z Francji i Litwy.
   Poeci, przyjezdni i z regionu, odbyli najpierw spotkania autorskie we wszystkich szkołach podstawowych i średnich Ciechanowa, Gumowa i Gołotczyzny. Młodsi adepci literatury mogli w tym czasie w Kawiarni Artystycznej skorzystać z warsztatów literackich, które prowadziła Marta Berowska – znana literatka z Warszawy.
   Jak zawsze podczas pierwszego dnia Jesieni Poezji swoją premierę miał nowy, tym razem jubileuszowy, 20. numer „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. Ten ukazujący się od 20 lat pod redakcją dr. Teresy Kaczorowskiej periodyk, wydawany nakładem Związku Literatów na Mazowszu z siedzibą w PCKiSZ w Ciechanowie, nosi w tym roku tytuł „Bronisława Włodkówna (1882-1950), pisarka odrodzonej Polski”. Pismo poświęcono bowiem w dużej części urodzonej we wsi Nużewko pod Ciechanowem zapomnianej autorce wielu książek (głównie dla młodzieży) i nauczycielce, której książki w odrodzonej Polsce cieszyły się dużym powodzeniem. Zeszyt uczynił to głównie poprzez obszerny tekst Barbary Bielastej, ponadto opublikowano dwa opowiadania Bronisławy Włodkówny, doskonale oddające klimat odradzającej się przed 100 laty niepodległej Polski. Sylwetkę pisarki przybliżono też podczas uroczystej promocji periodyku w Kawiarni Artystycznej, gdzie Barbara Bielasta wygłosiła o niej prelekcję. Na prezentację jubileuszowego numeru przybył cały zespół redakcyjny „CZL” oraz wielu jego autorów, a także poseł Robert Kołakowski (grafik „CZL”) i wicestarosta Andrzej Pawłowski (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wspiera druk pisma).
   Potem, też pierwszego dnia Jesieni,  literaci uczestniczyli w Kawiarni Artystycznej w pięknej Nocy Poetów. Prezentację poezji autorów przeplatano utworami Edwarda Stachury w wykonaniu dwóch warszawskich bardów: Sławomira Zygmunta i Krzysztofa Domańskiego (koncert „Biała lokomotywa”).


   Czwartek (11 października 2018) był jak zwykle dniem opinogórskim. Zwiedzano Muzeum Romantyzmu, oddano hołd Zygmuntowi Krasińskiemu (w kryptach kościoła) i  kustoszowi Januszowi Królikowi (na cmentarzu). Jak zwykle w południe zaplanowano Spotkanie z Literaturą w Opinogórze, już XX z kolei (drugi jubileusz), tym razem z prezesem Polskiego PEN Clubu dr. Adamem Pomorskim oraz rozstrzygnięto XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki  „O Laur Opina” (trzeci jubileusz tej Jesieni Poezji). Nagrodzone w ciągu ostatnich 10 lat utwory konkursu zostały wydrukowane w almanachu „Laur Opina”, zaś XXX Konkursu „O Laur Opina” – na łamach „Jednodniówki  poetyckiej”, drukujemy je też na str….


   Wspaniały koncert poetycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz młodych utalentowanych pianistów: Michała Kwiatkowskiego i Piotra Żandarskiego /PSM II st. w Mławie II w Mławie filia w Ciechanowie z klasy fortepianu Tatiany Fedorczuk Eichler, zakończył 23. edycję Jesieni Poezji.


    – Była to Jesień Poezji pod każdym względem niezwykła. Piękni ludzi, piękne miejsca, bogate dziedzictwo kulturowe Ziemi Ciechanowskiej i wysoki poziom organizacyjny stawiają w czołówce krajowej ten literacki festiwal – powiedział poeta i wydawca Miłosz Manasterski z Warszawy.


   A Janusz Termer, recenzent „CZL” nr 20, napisał do redaktor naczelnej „CZL”: Tereso, wielki dzięki za Ciechanów i Opinogórę, atmosferę ogólną, godną wspaniałej Pogody, no, i w ogóle... Najlepszego!


   W XXIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji uczestniczyło wielu literatów z różnych stron Polski i zagranicy, jak: Irena Duchowska (Litwa), Mirosława Niewińska (Francja), Paweł Kuszczyński (Poznań), Marta Berowska (Warszawa), Grażyna Kilanowicz-Borecka (Warszawa), Maria Jolanta Kowalska (Bydgoszcz), Teresa Radziewicz (Białystok), Janusz Termer (Warszawa), Juliusz Erazm Bolek (Warszawa), Andrzej Rola-Stężycki (Różanna, Ziemia Grójecka), Dorota Ryst (Warszawa, przewodnicząca jury XXX Konkursu „O Laur Opina”), a także poeci z regionu: z Ciechanowa, Płońska, Mławy, Przasnysza. Organizatorami byli: Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Ciechanowie.


*** Bronisława Włodkówna (urodziła się 19 sierpnia 1882 r. we wsi Nużewko, pow. ciechanowski – zmarła 4 września 1950 r. w Olsztynie). Jej rodzice Józef i Zofia Włodkowie mieli własny majątek w Nużewku. Po jego sprzedaży objęli w dzierżawę od ordynacji Krasińskich majątek w Lekowie. Bronisława uczyła się najpierw w domu w Lekowie, a potem na pensji w Warszawie. Przed I wojną światową nauczała dzieci j. francuskiego na dworach szlacheckich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pracowała w konsulacie odrodzonej RP w Monachium. W 1922 r. zamieszkała w Warszawie i poświęciła się twórczości literackiej dla młodzieży, prowadząc ożywione życie literackie.
   Autorka wielu książek, głównie dla młodzieży, m.in. Orlińscy (1911), Julcia (1912), Stracone szczęście (1913), Proste dzieje (1913), Na własnym zagonie (1914), Opowiadania (1917). Najbardziej płodny jej okres twórczości przypada na lata Polski międzywojennej, kiedy ukazały się: W obłokach (1919, 1925), Zbratani (1920), Bonar piękny i Bonar garbaty (1921), Cierpienie i radość (1927), Księżniczka Wanita (1928,1936), Dzielne rodzeństwo (1930), Przeciw złej doli: Opowiadania dla młodzieży (1923), Tajemnica pana Kosty (1938).
   Po wybuchu II wojny światowej Bronisława Włodkówna tułała się po różnych domach i majątkach (kuzynów i przyjaciół, aby uniknąć deportacji). Od 1 listopada 1946 r. podjęła  pracę w tworzącej się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zmarła nagle w wyniku wylewu krwi do mózgu.
   Wspominana jest jako osoba bardzo kulturalna, oczytana, znająca języki obce, również towarzyska, z dużym poczuciem humoru. Jej książki w odrodzonej Polsce cieszyły się dużym powodzeniem.


Teresa Kaczorowska


http://agencja-informacyjna.com/jesien-nalezy-do-poezji/


http://www.pckisz.pl/xxiii-ciechanowska-jesien-poezji---11-10-2018r-,2408 


http://www.pckisz.pl/xxiii-ciechanowska-jesien-poezji---10-10-2018r,2407


 


 


 


 


 

2018-10-16 22:14:05 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu