Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Festiwal z husarzami

   Program, jak co roku bogaty, już nie XII Międzynarodowych Dni, a Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (6-8 maja 2016) znowu odbywał się w kilku miejscowościach i przyciągnął rzesze mieszkańców północnego Mazowsza.

   W tym roku Festiwal Sarbiewskiego objął kolejno: Dłużniewo, Baboszewo, Polesie, Płońsk, Płock i Sarbiewo. Jego program w pigułce to: trzy spotkania autorskie: jedno w MBP w Płońsku (Daniel Krajczyński oraz Tomas Tamošiūnas, Wilno), dwa na terenie rodzinnej gminy Sarbiewskiego - w gimnazjach w Baboszewie i Polesiu (dr Grzegorz Walczak i dr Paweł Krupka z Warszawy); dwie prelekcje (prof. Elwira Buszewicz z UJ w Krakowie oraz Daniel Artymowski z Zamku Królewskiego w Warszawie); trzy koncerty (Katarzyna Groniec z zespołem, dr Paweł Krupka, Płocka Orkiestra Kameralna), trzy tradycyjne już konkursy „O Laur Sarbiewskiego" (poezji, krasomówczy, recytatorski – w tym  dwa ostatnie dla młodzieży). W programie była również Noc Poetów (w Dworku w Dłużniewie), cały dzień w Płocku z ciekawym programem, msza św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie i - po raz pierwszy – widowisko historyczne w Sarbiewie z udziałem husarzy i koni. Odbyło się też wiele zdarzeń towarzyszących, a wszędzie rozbrzmiewała poezja „polskiego Horacego”.

   Organizowane od 12 lat Międzynarodowe Dni (od 2016 r. nazwane Festiwalem) ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” mają na celu przypomnienie ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) jako pierwszego polskiego poety rangi europejskiej - uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII w 1623 r., porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla - a zarazem jako uczonego (profesora kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej), oratora, kaznodziei króla Władysława IV Wazy (w ostatnich pięciu latach życia: 1635-1640). W przygotowanie tej imprezy włącza się co roku wielu współorganizatorów (w 2016 r. – 23) i są to ośrodki  kultury, muzea, biblioteki, szkoły, parafie, samorządy, organizacje społeczne, Zamek Królewski w Warszawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici. Impreza jest partnerska, od początku przewodzi jej dr Teresa Kaczorowska – inicjatorka Festiwalu oraz prezes Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (AES).

   Powołana dokładnie 10 lat temu Academia Europaea Sarbieviana, licząca już 61 członków - miłośników poezji „polskiego Horacego” - jest głównym organizatorem Festiwalu. Przed jego inauguracją odbywa się zawsze walne zebranie, w tym roku miało ono charakter wyborczy (skończyła się druga kadencja władz). Członkowie AES wybrali  nowy zarząd w składzie: dr Teresa Kaczorowska z Ciechanowa (prezes), Jolanta Marzęcka z Płońska (wiceprezes), Paweł Dychto z Płońska (skarbnik), dr Bogumiła Umińska z Ciechanowa (sekretarz) i ks. dr. o. jezuita Krzysztof Dorosz z Torunia (członek). Nowe władze Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana mają ambitne plany, m.in. nadanie AES statusu organizacji pożytku publicznego (już złożono wnioski w KRS), kontynuowanie Festiwalu, czy zbudowanie Dworu Sarbiewskich w Sarbiewie (ale to zależy w dużej mierze od woli lokalnych samorządów). W skład AES wchodzi wielu uczonych z różnych polskich uczelni, literatów niemal z całego kraju, animatorów kultury, czy po prosu miłośników sarmacji.

   Bardzo ważną rolę upowszechniającą poetę z Sarbiewa i jego twórczość spełniają tradycyjne konkursy „O Laur Sarbiewskiego", w tym roku: poezji, krasomówczy i recytatorski – w tym  dwa ostatnie dla dzieci i młodzieży z regionu. Najwyższą, bo ogólnopolską rangę miał XII Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Laur Sarbiewskiego”. Jego jury w składzie: jezuita ks. dr. Krzysztof Dorosz, dr Teresa Kaczorowska i Igor Kantorowski, po rozpatrzeniu 71 zestawów wierszy, przyznało pierwszą nagrodę  Mariuszowi Cezaremu Kosmali z Legionowa, drugą – Pawłowi Podlipniakowi z Radomia i trzecią – Ireneuszowi Jaskólnikowi z Warszawy. Wyróżnienia otrzymali Agata Marzec ze Słupska i Magdalena Dul z Katowic. Natomiast nagroda za wiersz o tematyce płońskiej trafiła do Krzysztofa Martwickiego z Płońska.

   Każdy Festiwal Sarbiewskiego trwa trzy dni, w tym jeden dzień jest zawsze wyjazdowy, w celu poznawania śladów poety na Mazowszu (w Warszawie, Pułtusku, Ciechanoowie, Rostkowie, Płocku). W tym roku uczestników Festiwalu gościł Płock, który zafundował piękny program: zwiedzanie katedry płockiej i Muzeum Diecezjalnego, spotkanie w I LO im. St. Małachowskiego (Małachowiance), odwiedziny Spichrza i jego bogatych zbiorów należących do Muzeum Mazowieckiego, przejażdżka statkiem po Wiśle, koncert. Dniom towarzyszyło też wiele innych zdarzeń, jak odwiedziny reprezentantów władz, przemarsz przez Sarbiewo ze sztandarem Szkoły Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego, stoiska z książkami, czy rozbrzmiewająca szeroko poezja „polskiego Horacego”. Nowością w Sarbiewie – po mszy św. w intencji poety, ze wspaniałą homilią ks jezuity Lesława Ptaka z Warszawy) było widowisko plenerowe (połączone ze wspólnym grillowaniem) z udziałem husarzy, których zaprosił samorząd gminy Baboszewo.


 Protokół Jary XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” Płońsk 2016


Protokół z posiedzenia Jury X Konkursu Krasomówczego O Laur Sarbiewskiego


PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „O LAUR SARBIEWSKIEGO”


 


 


 

2016-05-17 13:32:58 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu