Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Relacja - X Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Jubileusz z nową książką i płytą

   W niedzielę zakończyła się największa literacka impreza na Płn Mazowszu - X Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” – jak zwykle pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Płockiego, a od 2011 r. także Marszałka Woj. Mazowieckiego. Tegoroczny, już X festiwal, trwał trzy dni (9-11 maja 2014) i jak zawsze miał na celu przypomnienie dzieł i postaci ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) - jako poety rangi europejskiej (uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII, a więc dzisiejszym Noblem); a zarazem jako uczonego, profesora kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej, a także jako oratora i w latach 1635-1640 kaznodziei króla Władysława IV Wazy. 
   Nad przygotowaniem X edycji tej największej na Płn Mazowszu literacko-kulturalno-naukowo-edukacyjnej imprezy, w tym roku jubileuszowej, organizatorzy pracowali od jesieni 2013 r. Powołano Komitet Organizacyjny pod kierownictwem dr Teresy Kaczorowskiej, z udziałem najważniejszych z ponad 20 podmiotów współorganizujących ten duży, trzydniowy festiwal, odbywający się w tym roku na terenie kilku powiatów (płońskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego). Impreza była jak zwykle partnerska, każdy podmiot miał swoją rolę i zadanie, które też finansował. W przygotowanie jej włączyły się ośrodki  kultury, muzea, biblioteki, Zamek Królewski w Warszawie, samorządy, szkoły, parafie, organizacje społeczne, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici. Z każdym rokiem podmiotów zaangażowanych w przygotowanie tego festiwalu przybywa, co widać było na pięknych plakatach i zaproszeniach.
   W tym roku program X Dni był wyjątkowo ciekawy i bogaty. Nowością był Dzień Ciechanowski (w trzydniowym programie jest zawsze jeden dzień wyjazdowy śladami M.K. Sarbiewskiego, ostatnie to: Dzień Płocki, Pułtuski, Warszawski, Rostkowski), konferencja naukowa „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ – jego twórczość w naszej pamięci” - w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (8 referatów, które w 2015 r. zostaną wydane w formie pokonferencyjnej książki przez współorganizatora konferencji, tj. Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku). Referaty wygłosiło siedmioro badaczy: prof. Elwira Buszewicz, UJ Kraków, prof. dr hab. Paulina Buchwald - Pelcowa, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, prof. Jakub Lichański, UW; o. dr Krzysztof Dorosz SJ, Toruń; dr Radosław Lolo, Akademia Humanistyczna w Pułtusku; a z Ciechanowa: dr Teresa Kaczorowska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej i prezes Stowarzyszenia Academia Eeuropaea Sarbieviana oraz Bogumiła Umińska – historyk z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i sekretarz Stowarzyszenia Academia Eeuropaea Sarbieviana. Prelekcję multimedialną zaprezentowali też goście z Kroż na Litwie, gdzie ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski rozpoczynał swoją pracę pedagoga: Lina Mikalajunaite – dyrektor Centrum Kultury im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Krożach, z Algisem Krutkevičiusem, odpowiedzialnym w rejonie Kelme  za kulturę.
   Nowością Dni było też wydanie poetyckiego almanachu „O Laur Sarbiewskiego” pod red. T. Kaczorowskiej (z nagrodzonymi wierszami z dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego”) oraz  CD z hymnem AES „Ad fontem Sonam” („Do źródła Sony”) – z tekstem M.K. Sarbiewskiego i muzyką Ireny Podobas (pianistyki, członek założyciel AES), w wykonaniu Warszawskiego Chóru  Chłopięco-Męskiego z Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Nagrania dokonano w 2012 r., w archikatedrze Wojska Polskiego w Warszawie. 
   Ponadto podczas X Dni M. K. Sarbiewskiego, zrealizowano, mimo nienajlepszej pogody majowej, cały program. Odbyło się pięć spotkań autorskich - jedno w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku (Daniel Artymowski, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie), dwa na terenie gminy Baboszewo (ks. dr Eligiusz Dymowski z Krakowa i Romuald Mieczkowski z Litwy) oraz  dwa spotkania z poetami w powiecie przasnyskim (Magdalena Węgrzynowicz-Plichta z Krakowa i Marek Czuku z Łodzi); trzy koncerty (Magda Umer z zespołem; Zespół Muzyki Dawnej „Capella Scholari z Ciechanowa, kwartet „Prima Vista”  i Henryk Boukołowski z Warszawy), dwie wystawy (pokonkursową „O Laur Sarbiewskiego” w PCKiSz w Ciechanowie, fotograficzną Sławomira Zembrzuskiego w MBP w Płońsku), cztery tradycyjne już konkursy „O Laur Sarbiewskiego" (poezji, krasomówczy, recytatorski, plastyczny – w tym  trzy ostatnie dla dzieci i młodzieży). W programie była również msza św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie (koncelebrował ją w niedzielę, 11 maja, ks. dr Krzystzof Dorosz SJ z Torunia, a homilię wygłosił ks. prof. Zbigniew Kubacki SJ z Warszawy). Odbyła się także Noc Poetów z koncertem ciechanowskiego barda Witolda Rosołowskiego (w Dworku w Dłużniewie) oraz wiele zdarzeń towarzyszących. Ocenia się, że w tym niezwykłym festiwalu literackim uczestniczyło w sumie kilka tysięcy mieszkańców Płn Mazowsza.
   Na pewno w przeciągu dziesięciu lat Dni pomogły trochę spopularyzować postać oraz twórczość M.K.Sarbiewskiego, pod kątem literackim, naukowym, poznawczym. Inicjatorzy wskrzeszania z niepamięci „polskiego Horacego” stawiają sobie jednak dalsze, jeszcze trudniejsze cele - chcieliby zbudować Dwór Sarbiewskich z oficyną i ogrodem w Sarbiewie (SARBINUM), wydać dzieła M. K. Sarbiewskiego (we współczesnym języku polskim i angielskim), czy rozpocząć współpracę z Rzymem (gdzie Sarbiewski kształcił się, pisał, otrzymał Laur Poetycki). Dlatego osiem lat temu miłośnicy Sarbiewskiego powołali organizacją pozarządową - Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana (AES). Na kilka godzin przed rozpoczęciem tego festiwalu, w Dworku w Dłużniewie, odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, na którym omówiono miniony rok i zaplanowano działania na rok 2015. Ważnym zadaniem tej organizacji pozarządowej jest przekonanie samorządowych władz lokalnych do złożenia partnerskiego wniosku ( z udziałem Academii jako partnera) na budowę SARBINUM w Sarbiewie (Dworu Sarbiewskich z oficyną i ogrodem) z wykorzystaniem drugiego rozdziału funduszy UE.


Teresa Kaczorowska


Zobacz zdjęcia z uroczystości


X Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego na stonie Diecezji Płockiej


Fotoreportaż Zofii Turowieckiej 


 

2014-05-14 10:07:51 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu