Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


VII Mazowiecki Konkurs Literacki – Spotkanie Finałowe

   W dniu 9. listopada 2013r. o godz. 17.00. w Klubie Otwartego Umysłu przy MDK w Przasnyszu odbyło się spotkanie finałowe VII Mazowieckiego Konkursu Literackiego, zorganizowanego po raz kolejny przez Koło Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu.


Współorganizatorami konkursu byli:
   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej,
   Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu,
   Miejski Dom Kultury w Przasnyszu,
   Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
   Księgarnia „Polska Książka”.


Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem: Moja rodzina. Mój dom.

Głównymi celami konkursu było:
- podkreślenie wartości rodziny i jej znaczenia w kształtowaniu postaw społeczno-kulturowych,
- kształtowanie i umacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych  poprzez treści zawarte w utworach poetyckich,
- przedstawienie różnych problemów współczesnej rodziny w formie literackiej,
- kultywowanie zdrowych tradycji polskiej rodziny,
- pokazanie piękna i bogactwa języka polskiego w wyrażaniu różnorodnych uczuć, doświadczeń, przemyśleń na temat rodziny,
- zaprezentowanie twórczości literackiej, mówiącej o rodzinie i jej problemach na forum gólnopolskim oraz wymiana doświadczeń autorów lokalnych z twórcami innych regionów.


   Nadesłane na konkurs 144 wiersze autorów z całej Polski potwierdziły wagę podjętego tematu. Wszystkie teksty mówiły o tym, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, jaki ogromny wpływ ma na późniejszy stosunek do świata i do ludzi w naszym dojrzałym życiu, jak ważne okazuje się być to wszystko, czego nauczyliśmy się od rodziców, od dziadków, od najbliższych i jak bardzo kształtuje nas to, czego doświadczamy w rodzinnym domu. Tam uczymy się ciepła, empatii, tolerancji, radzenia sobie w  życiu i współdzielenia z innymi tego, co  piękne i tego, co bolesne. Z wielu wierszy wyczytać można było wielkie przywiązanie autorów do domu rodzinnego i do rodzinnych stron.
   Zaskakujące, a być może znamienne dla naszych czasów, jest, że w bardzo licznych utworach przedstawiona  została wyjątkowa rola ojca w procesie wychowania i kształtowania postaw. Niezwykle piękne  strofy poświęcono matkom i równie wzruszające utwory dedykowane babciom, dziadkom, rodzeństwu. Wynika z nich, że dla harmonii rodziny ważne jest, aby współbrzmiały ze sobą zgodnie wszystkie trzy pokolenia. Wśród nadesłanych utworów były także utwory mówiące o licznych zagrożeniach dla współczesnej rodziny, o wyjałowieniu duchowym, o braku czasu dla najbliższych, o konieczności emigracji zarobkowej, o tęsknocie spowodowanej rozstaniem, o rodzinnych konfliktach i braku zrozumienia, a nawet o przemocy.
   Do oceny nadesłanych utworów powołano Jury w składzie:

Przewodniczący:
   Tadeusz Witkowski – dr slawistyki, krytyk literacki, publicysta, poeta, badacz najnowszych dziejów Polski,
Członkowie:
   Stanisław Kęsik -       wiceprezes ZLM, poeta, animator kultury,
   Teresa Kupiszewska - mgr bibliotekoznawstwa, krytyk literacki, redaktorka wielu książek, członek Klubu Literackiego Przy Studziennej w Ostrołęce.
   Piotr Kaszubowski -  prezes TPZP, regionalista, etnograf, publicysta, poeta,
Sekretarz:
   Bożenna Beata Parzuchowska – Przewodnicząca KMS TARAS, poetka, animatorka kultury, pomysłodawczyni i koordynator Mazowieckich Konkursów Literackich.
   Najciekawsze i najwartościowsze dla jurorów były teksty, które pokazywały zarówno emocjonalne więzi w rodzinie, jak też  sięgały do ich tradycji i zakorzenienia w historii.
   Przy wyborze laureatów jury uwzględniło takie aspekty jak: kultura literacka, w tym oczytanie i stosunek do tradycji oraz wartości poznawcze i koherencję stylistyczną, która zwykle jest oznaką indywidualności twórczej.
   Takich indywidualności znalazło się sporo wśród uczestników tegorocznego konkursu, dlatego też wyróżnić trzeba było wielu autorów. Werdykt jury przedstawia się następująco: 


Finaliści:
   I miejsce – Janusz Pyziński/Dębica (Macierzanka)
   II miejsce ex aequo – Maria Gibała/Przemyśl (Nadine), Urszula Kopeć-Zaborniak/Cieszanów (Grażda):
   III miejsce – Krystyna Gudel/Suchowola (Krzyk żurawia)


Nagrody specjalne:
   Regina Świtoń/ Knyszyn (Pogodna jesień)
   Zofia Nowacka-Wilczek /Lublin (Otwieracz  nawiasów)
   Regina Kantarska-Koper /Białystok (Przasnyszanka)

Wyróżnienia za zestaw:
   Tadeusz Charmuszko/Suwałki (Rosiczka)
   Małgorzata Borzeszkowska /Lębork (Ruda w groszki
   Janina Janakakos-Szymańska / Ciechanów (Atena)
   Krzysztof Olech ( Trzy)
   Hanna Jadwiga Sobiech /Ostrołęka (Jarzębina)
   Piotr Zemanek/Bielsko-Biała (Patriarchat)
   Krystyna Zając /Strzegowo (Klara)

Wyróżnienia za wiersze:
   Anna Dąbrowska/Ostrołęka (Fama)- Przy rodzinnym stole, Bez Emmanuela
   Grażyna Dylewska Mława (Pióro w kałamarzu) – W starym albumie
   Adam Ladziński/ Pułtusk (Ala ma Asa)- co by było gdyby byle, moc toczona
   Maria Pawłowska/Myszyniec (Brzoza)- Ten sam strach, tożsamość
   Wojciech Ostrowski/Przasnysz (Nicefor) – Nad rzeką
   Marzena Przekwas-Siemiątkowska /Szamotuły  Milczkiem): Mamo, nie skonstruuję machiny do latania, za piecem

Półfinaliści:
   Magdalena Dryl/Katowice
   Izabela Zubko/Warszawa
   Agnieszka Szpala/Kraków
   Jan Stanisław Kamyk-Kamieński/Kraśnik
   Marianna Olkowska /Ciechanów.


Kategorii dla młodzieży nie rozstrzygano ze względu na niewielki oddźwięk.
   Organizatorzy, wzorem lat ubiegłych podjęli trud wydania tomiku pokonkursowego, w którym znalazły się wiersze laureatów i osób wyróżnionych. Ponadto do druku zakwalifikowano wiersze następujących autorów: Marzena Radlak/Legionowo, Mirosław Pardala /Ząbki, Paulina Babiuch/Sosnowiec, Artur Dębski/ Mława, Anna Humięcka/Zembrzus Wielki, Krzysztof Kowalski/Mława, Tadeusz Włodarczyk/Częstochowa, Marek Drzewiecki/Poznań, Janusz Dylewski/Mława, Anna Ewa Klimowicz/Lubań, Stanisław Józef Wasilewski /Żyrardów.
   Poza konkursem w zbiorze zamieszczone zostały wybrane przez organizatorów tematyczne utwory następujących poetów związanych ze środowiskami twórczymi z Mazowsza:
   Teresa Kaczorowska – ZLM w Ciechanowie,
   Stanisław Kęsik – ZLM w Ciechanowie,
   Krzysztof Turowiecki – ZLM w Ciechanowie,
   Teresa Kupiszewska – Klub Literacki Przy Studziennej w Ostrołęce,
   Wiesław Janusz Mikulski – Klub Literacki Przy Studziennej w Ostrołęce
   Bożenna Beata Parzuchowska – KMS TARAS w Przasnyszu, ZLM w Ciechanowie,
   Grzegorz Jasiński – KMS TARAS w Przasnyszu.
   Alfred Borkowski – nieżyjący poeta z Ciechanowa związany z Ziemią Przasnyską
   Edward Kupiszewski – nieżyjący poeta z Ostrołęki związany z Ziemią Przasnyską

   Książka liczy 120 str. Wydawnictwem jest Związek Literatów na Mazowszu oraz Koło Miłośników Sztuki TARAS i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Całość została zredagowana przez Bożennę Beatę Parzuchowską. Tomik wydrukowała Drukarnia J.J. Maciejewscy z Przasnysza
   Promocja niniejszego zbioru odbyła się podczas spotkania finałowego w dniu 9. listopada 2013r. w MDK w Przasnyszu.
   Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz samorządowych Mazowsza, powiatu, Miasta Przasnysza i Chorzel.
Pani Wiesława Krawczyk – Radna Sejmiku Mazowieckiego,
Pan Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego,
Pan Tomasz Osowski – Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego,
Pan Waldemar Trochimiuk – Burmistrz Przasnysza,
Pan Piotr Jeronim – Przewodniczący Rady Miasta,
Pani Beata Szczepankowska – Burmistrz Chorzel,
Pan Wiesław Wróblewski – Radny Rady Miasta Przasnysz.

   Na spotkanie to przybyli także przedstawiciele miejscowych organizacji, fundacji i instytucji oraz indywidualni sponsorzy projektu. Zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele zaprzyjaźnionych środowisk twórczych z Mazowsza, między innymi:
Teresa Kaczorowska- prezes ZLM, Stanisław Kęsik – wiceprezes ZLM,
Janina Janakakkos- Szymańska – prezes SAP oddział w Ciechanowie,
Hanna Jadwiga Sobiech – prezes Klubu Literackiego „Przy Studziennej” w Ostrołęce,
Krystyna Milczarek – prezes Klubu Literackiego „Przaśnik
a także liczni miłośnicy poezji z Przasnysza i ościennych miast oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
   Bardzo cenne dla organizatorów było przybycie na to spotkanie uczestników konkursu, szczególnie tych z daleka, z Białostocczyzny, Przemyśla i kilku miast z Mazowsza.
Sala Klubu Otwartego Umysłu wypełniona była po brzegi.
   Spotkanie rozpoczął Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu – Krzysztof Gadomski, który przywitał gości i przedstawił pokrótce program spotkania. Całość reżyserowała i poprowadziła Bożenna Beata Parzuchowska, która jako przewodnicząca KMS TARAS wraz z członkami, prowadzonego przez nią  amatorskiego Teatru Trzech Pokoleń zaprezentowała spektakl poetycko- muzyczny, opracowany w oparciu o wybrane teksty nadesłane na konkurs.
   Motywem przewodnim tej prezentacji były trzy sentencje:
   1. Rodzina jest  fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego i solidarnego
(papież Jan Paweł II).
   2. W gałęziach drzewa rodzinnego ukryte imię moje (Hanna Jadwiga Sobiech)
   3. Dom to majstersztyk przechowalni dobra (Janusz Pyziński).
   Zainscenizowane utwory dostarczyły publiczności wielu wzruszeń i refleksji na temat rodziny, jej znaczenia w życiu człowieka i całego społeczeństwa, a także jej obecnej kondycji i potrzeb. 
   Wiersze zaprezentowali: Wiktoria Amenda, Anna Gajdzińska, Przemysław Górowski,
Krystyna Grotkowska, Barbara Goździewska, Grzgorz Jasiński, Bartosz Jakóbiak,
Elżbirta Kaszubowska, Anna Krawczyk, Andrzej Lewicki, Wiesław Maksjan,
Jadwiga Matusiak, Teresa Mórawska, Bożenna Beata Parzuchowska, Alan Pleskaczewski, Krystyna Sawicka, Adam Sawicki, Teresa Sielska, Justyna Tomaszewska,
   Opracowanie muzyczne realizował Zbigniew Parzuchowski.
Scenografię przygotowali członkowie Teatru Trzech Pokoleń,
Nagłośnienie – Marek Karolski – instruktor MDK w Przasnyszu.
   Laureatom konkursu i publiczności bardzo spodobała się ta forma prezentacji utworów.
Przedstawienie zostało udokumentowane na filmie przez przedstawiciela TV Podkarpackiej, który towarzyszył laureatce II nagrody – Marii Gibale z Przemyśla. Bożenna Beata Parzuchowska – koordynator całości oraz przedstawiciele władz samorządowych udzielili dla tej telewizji obszernego wywiadu, opowiadając o życiu kulturalnym miasta i realizacji VII Mazowieckiego Konkursu Literackiego. Materiał ten ma znaleźć się na stronie internetowej www.tvpodkarpacka.pl
   Po zakończeniu części artystycznej Piotr Kaszubowski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej odczytał werdykt Jury, po czym fundatorzy nagród wręczyli je obecnym laureatom. Były to nagrody rzeczowe oraz książki.Ponadto dla zwycięzcy VII Mazowieckiego Konkursu Literackiego Koło Miłośników Sztuki TARAS przygotowało puchar. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu przygotowała dyplomy uznania.
   Sponsorami nagród rzeczowych, zbioru pokonkursowego pt: Moja rodzina. Mój dom. oraz spotkania integracyjnego byli: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Miasto Przasnysz, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, Fundacja SCALAM- Prostujemy drogi życia, Parafia św. Wojciecha w Przasnyszu, Księgarnia Polska Książka, Klub Literacki Przy Studziennej OSCAL w Ostrołęce, Zarząd Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu oraz firma ARBA Sp. z o.o. Bożena i Andrzej Królikowscy, Cukiernia Kaczorek, - Jolanta, Paweł i Tomasz Kaczorek,  Sklep LIDER – Hanna Brzostek, Sklep Stroje wizytowe dla pań – Eugenia i Ryszard Tyburscy, Zakład Fryzjerski PICASSO – Elżbieta Królikowska, Kwiaciarnia SOFIA – Zofia Kalińska, Waldemar Krzyżewski,  Piotr Kaszubowski a także członkowie Koła Miłośników Sztuki TARAS i Teatru Trzech Pokoleń.   
   Po wręczeniu nagród laureaci oraz goście honorowi, przedstawiciele organizatorów i sponsorów uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. Poczęstunek był możliwy dzięki ogromnemu wysiłkowi i zaangażowaniu członków Koła Miłośników Sztuki TARAS.
Ponieważ spotkanie trwało do późnych godzin- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej – Piotr Kaszubowski, zadbał o zapewnienie noclegu dla osób z najodleglejszych miejscowości.
   Spotkanie finałowe było okazją do wymiany opinii, doświadczeń literackich oraz do promocji działań kulturalnych naszego regionu.
   Mazowieckie Konkursy Literackie organizowane przez Koło Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu pod przewodnictwem Bożenny Beaty Parzuchowskiej wpisują się już na stałe do kalendarza imprez kulturalnych jako jeden z ważnych projektów cyklicznych w Przasnyszu. Umożliwiają one środowiskom literackim z północnego Mazowsza szeroką integrację przy realizacji wspólnych zadań kulturotwórczych.
   Dzięki wsparciu pozyskiwanemu od lokalnych władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz licznych ludzi dobrej woli, przy współudziale stałych partnerów udaje się go przeprowadzić na wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym.


Bożenna Beata Parzuchowska


Konkur 


Fot. Beata Bębenkowską, Wojciecha Ostrowskiego, Janinę Janakakos- Szymańską i Zofię Turowiecką.


  


 


 

2013-11-21 12:25:36 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu