Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXVIII CIECHANOWSKA JESIEN POEZJI

Pod znakiem podwójnego srebrnego Jubileuszu


   Do historii przeszły już wydarzenia z dni 6-8 października 2023 r., obfitujące w liczne, interesujące spotkania i uroczystości związane z XXVIII Ciechanowską Jesienią Poezji i wyjątkowym podwójnym Jubileuszem 25-lecia: Związku Literatów na Mazowszu i „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. Jak nigdy dotąd trwały aż trzy dni, a uczestniczyło w nich wielu twórców regionalnych, krajowych i zagranicznych oraz wielu wyjątkowych gości. 


   Już pierwszego dnia-piątek 6.X. zaszczycili swa obecnością przybywając do Ciechanowa: Barbara Orłowski /Niemcy-Brazylia/, Inga Falkowska /Belgia/, Mirosława Niewińska /Francja/, Irena Duchowska /Litwa/, Tadey Karabowicz /Ukraina/, Vladan Stamenkovicz /Polska-Serbia/, prof. Bogusław Dopart /Kraków/, Marta Berowska /Warszawa/, Piotr Burczyk /Olsztyn/, Erazm Stefanowski /Augustów/, Bernard Nowak /Lublin/, Urszula Tom /Siedlce/, prof. Kazimierz Świegocki /Warszawa/, prof. Ewa Zarębianka /Kraków/, dr Dariusz Lebioda /Bydgoszcz/, Juliusz Erazm Bolek/Warszawa/, Miłosz Manasterski /Warszawa/. 


   Po spotkaniu organizacyjnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie, 6 października 2023 r., poeci i pisarze wzięli udział w spotkaniach autorskich aż w 17. szkołach, bibliotekach i DPS Kombatant - żywe słowo dotarło w tym dniu do setek osób, głównie młodych odbiorców - dzieci, młodzieży, studentów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty literackie dla młodzieży prowadzone przez poetę, publicystę, dziennikarza Miłosza Manasterskiego.


   Tego samego dnia po południu w Oranżerii Muzeum w Opinogórze odbyło się  „XXV Spotkanie z Literatura w Opinogórze”, prowadzone od 2008 r., jako spotkania cykliczne przez dr Teresę Kaczorowską. Gościem był tym razem Wacław Holewiński - znany współczesny pisarz, którego dorobek przedstawiła prowadząca spotkanie, a następnie rozmowa z publicznością toczyła się nie tylko wokół postaci ostatniej książki autora – Karola Jaroszyńskiego, ale i działalności opozycyjnej pisarza w PRL, transformacji,  dekomunizacji kraju i syndromie Polaka bohatera i zdrajcy. W spotkaniu wzięła też udział grupa młodzieży z nauczycielkami polonistkami z ZS nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. Spotkanie oceniono jako bardzo udane, uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem dorobku i doświadczeń pisarza.


   Noc Poetów wieńczyła pierwszy dzień Ciechanowskiej Jesieni Poezji w hotelu Korona w Ciechanowie /to jeden ze współorganizatorów tegorocznego Jubileuszu/. Był to wyjątkowy wieczór dla członków ZLM w związku z prapremierą płyty CD pt. „Podróż do Erato”, na której znalazło się 14 wierszy poetów ZLM, z muzyką i w aranżacji  Wojtka Gęsickiego - ciechanowskiego barda. Utwory wyśpiewali Wojtek Gęsicki, Marta Sosnowska i Marek Piotrowski. Płyta okazała się prawdziwym hitem Nocy Poetów - wiersze wybrzmiały zupełnie inaczej niż zwykle, a twórcy byli pod ogromnym wrażeniem  efektów i wykonania.


***


  Drugi dzień Ciechanowskiej Jesieni Poezji odbywał się w Opinogórze.  Twórcy rano  złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach: Zygmunta Krasińskiego – polskiego romantycznego wieszcza oraz  kustosza Janusza Królika i jego żony Bożeny oraz zwiedzili Muzeum Romantyzmu. 


  Potem rozstrzygnięto IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa. Na Konkurs ten nadesłano 72. prace z różnych stron kraju, z których 4. zdyskwalifikowano ze względu na wiek, dopuszczono 68. prac, które oceniało 3-osobowe Jury w składzie: prof. Zofia Zarębianka, katedra polonistyki UJ, Kraków; dr Piotr Kaszubowski, Przasnysz wiceprezes ZLM; dr Dariusz Lebioda, Bydgoszcz, poeta, krytyk literacki. Nagrody za I., II. i III. miejsce praz dwa równorzędne wyróżnienia nagrodzono pieniężnie. Podobnie jak nagrody specjalne za wiersze o Opinogórze i Ciechanowie. Wyniki Konkursu podsumowała prof. Zofia Zarębianka, oceniając ich poziom jako bardzo przyzwoity. Prowadzący uroczystość Maciej Gąsiorek  czytał kolejno nagrodzone utwory, po czym na scenie nagrody wręczali: organizator konkursu, prezes ZLM dr Teresa Kaczorowska,  Olga Zmudczyńska- Pabich w imieniu Prezydenta Ciechanowa i prof. Zofia Zarębianka. Niestety, tylko troje z siedmiu laureatów dojechało i osobiście odebrało nagrody. Szczegółowe informacje na temat   wyników i osób nagrodzonych w Konkursie znajdują się w protokole pokonkursowym zamieszczonym w aktualnościach na stronie internetowej ZLM – www.zlmaz.pl


   Kolejnym punktem wydarzeń w opinogórskiej Oranżerii było wręczenie Medalu Zygmunta Krasińskiego prof. Mirosławowi Strzyżewskiemu z UMK w Toruniu. Sylwetkę twórczą i dorobek laureata Medalu przedstawił prof. Bogusław Dopart z katedry literatury UJ w Krakowie. 


   Medal Zygmunta Krasińskiego wręczany jest podczas Ciechanowskiej Jesieni Poezji od 2019 r. Został utworzony z inicjatywy polskich środowisk literackich w 160. rocznicę śmierci narodowego romantycznego wieszcza Zygmunta Krasińskiego. Medal ma charakter honorowy. Jest prawem chronionym emblematem wysokiej jakości osiągnięć artystycznych, naukowych i kulturowych w Polsce i świecie. Na jego awersie przedstawiono sylwetkę Poety i napis: Medal Zygmunta Krasińskiego i daty 1812-1859, a na rewersie – pomnik nagrobny matki Poety z kościoła w Opinogórze oraz nazwy miast polskich i europejskich, w których trzeci wieszcz przebywał i pisał swoje dzieła.  Medal przyznawany jest przez Kapitułę Artystyczną, składającą się z trzech  Strażników Medalu i kolejnych Laureatów. Pierwszy skład Kapituły stanowią 3 osoby zaproponowane przez związki twórcze i polskie środowiska literackie: dr Teresa Kaczorowska (poetka i eseistka z Ciechanowa- przewodnicząca Kapituły), dr Dariusz T. Lebioda(poeta i eseista z Bydgoszczy), i prof. Kazimierz  Świegocki (poeta i eseista z Warszawy). Strażnicy Kapituły przyznali w 2019 r. pierwsze dwa Medale Zygmunta Krasińskiego : prof. Zbigniewowi Sudolskiemu oraz kustoszowi Muzeum Romantyzmu Romanowi Kochanowiczowi. W 2020r. Medalem uhonorowano poetę, pisarza, neoromantyka prof. filozofii Bohdana Urbankowskiego, a w 2021 r. Kapituła przyznała Medal dr Waldemarowi Łysiakowi-publicyście, eseiście ,z zawodu architektowi , pisarzowi o bogatym dorobku. W roku 2022 laureatem Medalu został znany badacz epoki romantyzmu, prof. UJ w Krakowie Bogusław Dopart. Podczas następnych Jesieni Poezji, będą honorowani Medalem  kolejni laureaci-badacze i artyści za wybitne zasługi dla kultury polskiej i jej promowanie w innych krajach świata. Tegoroczny laureat Medalu – prof. Mirosław Strzyżewski serdecznie podziękował za zaszczytne wyróżnienie.


   Po uroczystości wręczenia Medalu Zygmunta Krasińskiego prof. Mirosławowi Strzyżewskiemu z UMK w Toruniu rozpoczęła się GALA podwójnego Srebrnego Jubileuszu Związku Literatów na Mazowszu i 25-lecia Ciechanowskich Zeszytów Literackich. Licznie zgromadzonych gości powitała prezes ZLM dr Teresa Kaczorowska poczynając od poetów i artystów przybyłych ze świata, literatów z Ciechanowa i całego Mazowsza - członków ZLM i innych organizacji literackich, zespołu „Ciechanowskich Zeszytów literackich” oraz przedstawicieli władz: parlamentarnych - poseł RP Annę Cicholską, państwowych - Annę  Żebrowską, kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Ciechanowie oraz samorządowych wszystkich szczebli: reprezentujących Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika: Wiesławę Krawczyk, społecznego doradcę Marszałka oraz Konrada Wojnarowskiego, radnego Sejmiku Woj. Mazowieckiego; starostów powiatu ciechanowskiego: Andrzeja Kaluszkiewicza i Marka Marcinkowskiego oraz Olgę Zmudczyńską–Pabich reprezentującą Prezydenta Ciechanowa. Prezes ZLM powitała również ludzi kultury – przedstawicieli Muzeum Romantyzmu (na czele z dyrektor Moniką Salamon-Miłoboszewską i kierownik Aldoną Łyszkowską), reprezentantów bibliotek, szkół z Ciechanowa i okolic, przedstawicieli organizacji pozarządowych na czele z Zarządem najstarszej - Towarzystwa  Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, a także reprezentantów Zarządów organizacji twórczych: Wiesławę Palewską, Joannę Rodowicz i Annę Humięcką ze Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Renatę Buczyńską i Jadwigę Smółkę z Działdowskiej Kuźni Słowa w Działdowie, Ewę Stangrodzką ze Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Ciechanowie oraz miłośników literatury i wszystkich przybyłych do pięknej przystani kultury w Opinogórze.


   Bardzo podniosłym i uroczystym momentem Gali było wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego za osiągnięcia twórcze oraz zaangażowanie w rozwój kultury i ochronę dziedzictwa narodowego. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymała Teresa Kaczorowska, prezes ZLM. Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Wiktor Golubski, skarbnik ZLM i Krzysztof Turowiecki, członek Zarządu ZLM. Aktu dekoracji dokonała Anna Cicholska, poseł na Sejm RP.


   Odznaczeniami Marszałka Województwa Mazowieckiego uhonorowano dwóch członków ZLM: dr Piotra Kaszubowskiego, wiceprezesa ZLM oraz Juliusza Erazma Bolka, członka ZLM, poetę z Warszawy - wręczenia dokonali Wiesława Krawczyk oraz Konrad Wojnarowski.


   W imieniu nagrodzonych podziękowała prezes Teresa Kaczorowska, po czym przedstawiła 25 lat dokonań ZLM. W prezentacji multimedialnej przybliżyła ćwierć wieku pracy i działalności ZLM oraz periodyku „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, poczynając od pierwszego założycielskiego spotkania nieżyjących już twórców, przez cykliczne imprezy organizowane przez ZLM, aż po dzień dzisiejszy. Wymieniła wszystkich twórców, o których traktowały kolejne Zeszyty – ostatni jubileuszowy 25. numer zawiera twórczość wszystkich członków ZLM. To tytaniczna praca redaktor naczelnej Teresy Kaczorowskiej i zespołu pisma, aby ocalić od zapomnienia wybitnych poetów i pisarzy z płn. Mazowsza - wszystkim autorom i współtworzącym Zeszyty serdecznie podziękowała za to Teresa Kaczorowska, która od początku go redaguje. Periodyk jest dostępny w głównych bibliotekach krajowych i zagranicznych, a w wersji elektronicznej na stronie ZLM – www.zlmaz.pl lub na stronie redaktorki: www.kaczorowska.com


   Po przybliżeniu dorobku ZLM i „CZL” prezes ZLM dr Teresa Kaczorowska  przyjęła mnóstwo gratulacji i życzeń oraz wiązanki kwiatów. 


   Koncert muzyków przybyłych do Opinogóry na uświetnienie Gali Jubileuszowej prosto z Włoch, uwieńczył drugi dzień obchodów CJW oraz podwójny Jubileusz ZLM i „CZL”. Oranżeria rozbrzmiała przepięknymi, znanymi operetkowymi ariami w wykonaniu Dominiki Zamary (sopran), Enrico Iviglia (tenor), przy akompaniamencie fortepianowym Bio Andrea Musso. 


   Końcowym punktem uroczystości był jubileuszowy tort ufundowany przez prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego. Był  też czas na poczęstunek, rozmowy i dyskusje, oglądanie dokumentalnej wystawy „Podwójny srebrny Jubileusz”, a także publikacji wydawnictw ZLM, w tym wszystkich numerów „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, wraz z jubileuszowym numerem 25. i płytą CD „Podróż do Erato”. Trzeba nadmienić, że Zeszyt „Srebrny Jubileusz-25 lat!” wraz z płytą CD „Podróż do Erato” - otrzymali wszyscy członkowie ZLM oraz goście uroczystej Gali. 


   W  niedzielę, 8.października 2023 r., w ostatnim dniu obchodów srebrnego Jubileuszu ZLM i „CZL” w parafii farnej w Ciechanowie odbyła się msza święta w intencji pisarzy ze Związku Literatów na Mazowszu. Po niej w Domu Parafialnym „Katolik” odbyła się premiera płyty CD „Podróż do Erato” z wierszami poetów ze Związku do muzyki Wojtka Gęsickiego. Wykonawcami utworów byli: autor muzyki Wojtek Gęsicki, Marta Sosnowska i Marek Piotrowski, który wyśpiewał też własny wiersz.  Koncert był bardzo udany, mimo małej frekwencji widzów.


   XXVIII Ciechanowska Jesień Poezji oraz obchody podwójnego srebrnego Jubileuszu ZLM i „CZL” były bardzo udane. Podziękowania wyrażamy współorganizatorom: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Parafii farnej w Ciechanowie, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie oraz właścicielom Hotelu Korona w Ciechanowie. Dziękujemy również za wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urzędu Miasta Ciechanowa i Starostwa Powiatowego. Dziękujemy też patronom medialnym: Radiu WNET, Katolickiemu Radiu Diecezji Płockiej, tygodnikowi „Czas Ciechanowa’, Agencji Informacyjnej, Portalowi wwwciech24.pl.


   Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach Związku Literatów na Mazowszu, bo obchody podwójnego srebrnego Jubileuszu ZLM i „CZL” będą trwały do końca roku.


 Ewa Krysiewicz, sekretarz ZLM


FOT. Michał Krzyżanowski, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 


XXVIII Ciechanowska Jesień Poezji - Krzysztof Rólka


Pisarze.pl Paweł Krupka – 25-lecie Związku Literatów na Mazowszu


MOJE MIASTO MONACHIUM - LITERACKIE ŚWIĘTO2023-10-30 18:32:33 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu