Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXXIV Wiosna Literatury w Gołotczyźnie

Słoneczna, kameralna, z udziałem znanych pisarzy


   W piątek, 16 czerwca 2023 r., odbyła się XXXIV Wiosna Literatury w Gołotczyźnie. Kameralna, słoneczna, z udziałem znanych pisarzy, w świetnej atmosferze. Była też wyjątkowa, gdyż w dużej mierze świętująca podwójny Srebrny Jubileusz: 25-lecia Związku Literatów na Mazowszu i „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”. 


   Zadebiutowała nasza jubileuszowa wystawa (można ją w Gołotczyźnie jeszcze oglądać) oraz Folder, a dr Teresa Kaczorowska wygłosiła w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie prelekcję o 25 latach działalności Związku Literatów na Mazowszu. Przed południem uczestnicy XXXIV Wiosny Literatury złożyli kwiaty na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmentarzu w Sońsku, wspominając ich dokonania. Pisarze odbyli też spotkania autorskie: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie oraz w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dobosza w Sońsku.


w1


Przy grobie Aleksandra Świętochowskiego w Sońsku


   Później w saloniku szlacheckim Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie rozstrzygnięto IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”. Jury pod przewodnictwem Waclawa Holewińskiego (jurorowali też Teresa Kaczorowska i Jarosław Wałaszyk), spośród 27 nadesłanych prac z terenu całej Polski, oceniło najwyżej w I kategorii konkursu (Młodzież) prace Wiktorii Grali ze Starkowca Piątkowskiego (I nagroda) i Kingi Jakubczyk z Wrocławia (II nagroda). W kategorii II (Dorośli) I nagrodę przyznano Bartłomiejowi Bodeckiemu z Mińska Mazowieckiego za pracę „Pozytywizm i dydaktyzm jako remedium na bolączki XXI wieku?”, II nagrodę – Andrzejowi Zawadzkiemu z Łbisk za pracę „Zawsze my i wy”, a dwie III nagrody dla: Grzegorza Szyperskiego ze Szczecina pracę „Bruno i pies” oraz dla Rafałowi Sulikowskiemu z Borowca za „Stłuczone zwierciadła: co nam zostało z pozytywizmu.” Przybyli laureaci zaprezentowali fragmenty swoich nagrodzonych prac. Nagrody dla laureatów Konkursu ufundowało Muzeum Pozytywizmu (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie). Spotkanie uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu uczniów PSM I st. im. S. Moniuszki w Ciechanowie.


w2


I nagrodę przyznano Bartłomiejowi Bodeckiemu z Mińska Mazowieckiego za pracę „Pozytywizm i dydaktyzm jako remedium na bolączki XXI wieku?”


   Po południu odbył się benefis prof. Kazimierza Świegockiego z okazji 80. rocznicy urodzin tego poety, filozofa, wykładowcy akademickiego. Poprowadził ją i laudację wygłosił jego były student, historyk literatury, autor siedmiu książek Artur Ziontek z Podlasia, który w swoich badaniach skupia się na literaturze i kulturze polskiej XVIII wieku, w tym w dużej mierze na poezji metafizycznej Kazimierza Świegockiego. Spotkanie było więc niezwykle interesujące, a jubilat bardzo wzruszony.


   Podczas tej Wiosny Literatury została otwarta też wystawa Związku Literatów na Mazowszu „Podwójny Srebrny Jubileusz”, którą przygotowała Teresa Kaczorowska. Zaprezentowano na niej zdjęcia wydarzeń literackich, w tym sprzed 25 lat, stąd niektórych już nie ma tym świecie, a wielu nie mogło siebie poznać… 


w3 


Benefis prof. Kazimierza Świegockiego z okazji 80. rocznicy urodzin tego poety, filozofa, wykładowcy akademickiego


   Zwiedzano też Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, a na koniec w gołockim parku zapłonęło integracyjne ognisko. Wspaniała pogoda sprzyjała literackim rozmowom i wspomnieniom, m.in. o goszczącym często w  Gołotczyźnie Bohdanie Urbankowskim, który – niestety - zmarł dzień wcześniej, 15 czerwca 2023 r., mając równo 80 lat.  


   Organizatorami tej Wiosny Literatury byli Związek Literatów na Mazowszu i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), a finansowo wsparły ja dwa samorządy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatu Ciechanowskiego.


w4


Wiosnę Literatury uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu uczniów PSM I st. im. S. Moniuszki w Ciechanowie.


Teresa Kaczorowska


Fot. Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie


 


PROTOKÓŁ


IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „ O Laur Posła Prawdy”, 


w ramach „XXXIV Wiosny Literatury w Gołotczyźnie”


16 czerwca 2023r.


   Jury w składzie: Teresa Kaczorowska, Wacław Holewiński (przewodniczący) i Jarosław Wałaszyk, po przeczytaniu nadesłanych prac literackich postanowiło nagrodzić:


KATEGORIA I (MŁODZIEŻ)


  I Nagroda - godło: Cordelia, praca pt. „Nie kochamy tych, które nam laury odbierają …” - 300 zł


  II Nagroda - godło: Kojot, praca pt. „Kołem się toczy.”- 200 zł


KATEGORIA II


  Nagroda I–  godło: KATON, praca pt. „Pozytywizm i dydaktyzm jako remedium na bolączki XXI wieku?” -  500 zł


  Nagroda II -godło: Floks, praca pt. „Zawsze my i wy.” – 300 zł


  Nagroda III - ex aequo: godło: GRYF, praca pt. „Bruno i pies” oraz godło: demi, praca pt. „Stłuczone zwierciadła: co nam zostało z pozytywizmu.” – po 200 zł


Po otwarciu kopert z danymi okazało się, że laureatami są:


  Godło KATON – Bartłomiej Bodecki z Mińska Mazowieckiego


  Godło Floks – Andrzej Zawadzki z Łbisk


  Godło GRYF – Grzegorz Szyperski ze Szczecina


  Godło demi – Rafał Sulikowski z Borówca


  Godło Kojot – Kinga Jakubczyk z Wrocławia


  Godło – Cordelia – Wiktoria Grala z Starkowca Piątkowskiego.


   W roku 2023 wpłynęło na konkurs ogółem 27 prac, 3 prace nie spełniały warunków konkursu (brak załącznika, brak określenia kategorii wiekowej i forma białego wiersza, dopuszczalna forma literacka prac – esej, opowiadanie itp., nie poetycka). W sumie pod obrady Jury przeznaczono zatem  22 opracowania w kategorii dorośli i 2 w kategorii młodzież.


   Prace nie były równe pod względem warsztatu i tematyki, w przypadku niektórych, trudno było odnaleźć inspiracji utworami czy też działalnością literacką Aleksandra Świętochowskiego. Warto jednak nadmienić, że prace spływały z całej Polski, (stemple pocztowe), co zachęca do kontynuacji organizacji konkursu, w kolejnym roku, jako spełniającego oczekiwania organizatorów


Podpisy członków jury:


 


 


 


 


 

2023-06-19 09:43:40 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu