Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Moja rodzina. Mój dom.

Moja rodzina. Mój dom. dodaj do koszyka

Wstęp:

   „Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy
   dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością
   a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem.”
   „… bez wielkiej i prawdziwej Miłości
   nie ma domu dla człowieka”.
                             Jan Paweł II.

   Przytoczone powyżej, a także cytowane w dalszej części tej książki, słowa papieża Jana Pawła II — wielkiego autorytetu moralnego naszych czasów — stanowią kwintesencję tego, co przyświecało organizatorom VII Mazowieckiego Konkursu Literackiego, ogłoszonego pod hasłem:

Moja rodzina. Mój dom.
- Głównymi celami naszego konkursu było więc:
- podkreślenie wartości rodziny i jej znaczenia w kształtowaniu postaw społeczno-kulturowych,
- kształtowanie i umacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych poprzez treści zawarte w utworach poetyckich,
- przedstawienie różnych problemów współczesnej rodziny w formie literackiej,
- kultywowanie zdrowych tradycji polskiej rodziny,
- pokazanie piękna i bogactwa języka polskiego w wyrażaniu różnorodnych uczuć, doświadczeń, przemyśleń na temat rodziny,
- zaprezentowanie twórczości literackiej, mówiącej o rodzinie i jej problemach na forum ogólnopolskim oraz wymiana doświadczeń autorów lokalnych z twórcami innych regionów.
   Nadesłane na konkurs wiersze autorów z całej Polski potwierdziły wagę podjętego tematu. Wszystkie teksty mówią o tym, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, jaki ogromny wpływ ma na późniejszy stosunek do świata i do ludzi w naszym dojrzałym życiu, jak ważne okazuje się być to wszystko, czego nauczyliśmy się od rodziców, od dziadków, od najbliższych i jak bardzo kształtuje nas to, czego doświadczamy w rodzinnym domu. Tam uczymy się ciepła, empatii, tolerancji, radzenia sobie w życiu i współdzielenia z innymi tego, co piękne i tego, co bolesne. Z wielu wierszy wyczytać można wielkie przywiązanie autorów do domu rodzinnego i do rodzinnych stron.
   Zaskakujące, a być może znamienne dla naszych czasów jest, że w bardzo licznych utworach przedstawiona została wyjątkowa rola ojca w procesie wychowania i kształtowania postaw i to zarówno wtedy, gdy relacje z nim są dobre, jak też gdy takich więzi brak. Niezwykle piękne są także strofy poświęcone matkom i równie wzruszające utwory dedykowane babciom, dziadkom, rodzeństwu. Wynika z nich dziecięco szczera prawda, że dla harmonii rodziny ważne jest, aby współbrzmiały ze sobą zgodnie wszystkie trzy pokolenia. Wśród nadesłanych utworów znalazło się wiele przepięknych strof mówiących o bardzo potrzebnej więzi dziadków z wnukami, o cennej mądrości życiowej przekazywanej przez babcie. Były tu także utwory mówiące o licznych zagrożeniach dla współczesnej rodziny, o wyjałowieniu duchowym, o braku czasu dla najbliższych, o konieczności emigracji zarobkowej, o tęsknocie spowodowanej rozstaniem, o rodzinnych konfliktach i braku zrozumienia, a nawet o przemocy.
   Najciekawsze i najwartościowsze jednak dla jurorów były teksty, które pokazywały nie tylko emocjonalne więzi w rodzinie, ale sięgały do ich tradycji i zakorzenienia w historii.
   Przy wyborze laureatów jury, sugerując się uwagami Przewodniczącego, uwzględniło przede wszystkim takie aspekty jak: kultura literacka, w tym oczytanie i stosunek do tradycji oraz wartości poznawcze i koherencję stylistyczną, która zwykle jest oznaką indywidualności twórczej.
   Takich indywidualności znalazło się niemało wśród uczestników tegorocznego konkursu. Przekonajcie się Państwo sami przy lekturze niniejszego zbioru.

Bożenna Beata Parzuchowska

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu