Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Ogólnopolski Konkurs Poetycki Ja i Świat REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie


CELE KONKURSU:
• Wyrażanie poprzez formę poetycką relacji autora tekstu ze światem – z ludźmi, wydarzeniami, środowiskiem, przyrodą, itp
• Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań poetyckich wśród dzieci i młodzieży.
• Stworzenie młodym  autorom  możliwości zaprezentowania swoich prób literackich  szerszemu gronu odbiorców.
• Kształtowanie poprawności języka ojczystego.


ZASADY UCZESTNICTWA:
• W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i klasy gimnazjalnej z całej Polski.
• prace będą oceniane w 4 kategoriach:
kat. I: kl. 0 – 2
kat. II: kl. 3 – 4
kat. III: kl. 5 – 6
kat. IV: kl. 7 – 8 i gimnazjalna 
• Poprzez tematykę Konkursu - JA i ŚWIAT, należy rozumieć treści związane z emocjami relacjami i zjawiskami obecnymi w życiu młodych piszących
• Podpisane utwory (zestaw 2 wierszy) należy przesłać w trzech egzemplarzach, wyłącznie w druku -  format A4
• do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.
• Termin nadsyłania prac do dnia 20 marca 2019 r. na adres
      
Wojewódzki Dom Kultury
35-959 Rzeszów, ul. S. Okrzei 7
email: wdk@podkarpackie.pl


• Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się utworów, które były już wcześniej publikowane lub nagradzane  w innych konkursach,
• Powołana przez organizatora Komisja dokona oceny utworów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 r. podczas Gali Laureatów w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
• Prace nie będą zwracane,
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów.


INFORMACJE DODATKOWE:
• Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas Konkursu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
• Uczestnicy udzielają zezwolenia na wykorzystywanie pracy konkursowej m.in. na stronach internetowych, w materiałach informacyjno-promocyjnych, w publikacjach wydawanych przez WDK w Rzeszowie itp.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie nadesłanych prac powstałe w czasie przesyłki.


Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Jadwiga Orzechowska tel. 17 853 52 57 wew. 43


Zobacz szczegóły2019-02-05 18:55:29 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu