Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Konkurs Literacki: O LAUR POSŁA PRAWDY

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie,  Związek Literatów na Mazowszu i Centrum Kultury i Sztuki  w Ciechanowie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. O LAUR POSŁA PRAWDY.
 
R e g u l a m i n
1.Cel konkursu:
– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra  Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył i zmarł, a spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
– konfrontacja twórczości literackiej
– integracja środowisk literackich
– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
2.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
– I  (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)
– II (dla autorów powyżej 21 lat)
3.Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.
4.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 20 maja 2018 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej  nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.
5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon
6. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy. Prace  nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone  przechodzą na rzecz organizatorów.
9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi  14  czerwca (czwartek)  2018 r., podczas „XXIX  Wiosny Literatury” w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na  nieodpłatną publikację.
12. Utwory należy nadesłać na adres:


Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie
Świętochowskiego 3
06-430 Gołotczyzna


tel. /fax
23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)
23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)
e – mail: muzeum3@wp.pl


 


 


 


 

2018-03-18 10:39:27 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu