Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XII MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłaszają:
XII MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI
pod hasłem:
„Dzieciństwa mego blady, niezaradny kwiat...”


Współorganizatorami konkursu są:


- Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu,
- Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu,
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
- Grupa Historyczno - Literacka STYL w Przasnyszu,
- Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich
- Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie
   Inspirację do tegorocznego konkursu organizatorzy zaczerpnęli z postawy Ireny Sendlerowej - polskiej bohaterki okresu okupacji, która z narażeniem życia, uratowała tysiące dzieci z obozu koncentracyjnego –  której w tym roku przypada 10. rocznica śmirci. Senat RP Ogłosił Rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.
   Hasło konkursu stanowi cytat z wiersza Curriculum Vitae Leopolda Staffa – wybitnego przedstawiciela  trzech okresów literackich ( Młodej Polski, okresu okupacji i  lat powojennych), urodzonego przed 140 laty. 
   Pragniemy poprzez poezję podkreślić wartość dzieciństwa w życiu człowieka i zwrócić uwagę na problemy dzieci we współczesnym świecie.
   Konkurs ma zasięg międzynarodowy. Kierowany jest do autorów dorosłych, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach literackich, tworzących w języku polskim, mających w swym dorobku utwory mówiące o przeżyciach i wspomnieniach z okresu dzieciństwa  oraz o wszystkim, co stanowi dziecięcy świat lub rzeczywistość widzianą oczyma dziecka.


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1. Poezja.
2. Proza. 
   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora 3. tematycznych utworów poetyckich lub 1. tekstu prozą (o objętości do 7 stron maszynopisu formatu A4.).
   Termin nadsyłania prac upłynie 15. 04. 2018r. (decyduje data stempla pocztowego).


Prace należy opatrzeć  literowym godłem. W oddzielnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem-  wininna znaleźć się informacja o autorze: imię, nazwisko, adres, nr tel, adres e-mail i krótka notka o dotychczasowych osiągnięciach literackich.
   Oceny utworów dokona powołane przez organizatorów jury.
   Laureaci konkursu oprócz nagród rzeczowych otrzymają pulę tomików pokonkursowych, w których znajdą się nagrodzone i wyróżnione utwory oraz wybrane tematyczne utwory literatów lokalnych i przedstawicieli organizatorów.
   Finał konkursu przewidziany jest na jesieni 2018r.
   Nagrody należy odebrać osobiście. Organizatorzy nie przewidują wysyłania nagród ani książek do laureatów nieobecnych na spotkaniu finałowym.
   Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Noclegi zapewnione zostaną tylko dla uczestników konkursu z najdalszych okolic Polski, po zasygnalizowaniu takiej potrzeby 2 tygodnie przed finałem.


ADRES:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 m14
06-300 Przasnysz


Wszelkich informacji udziela koordynator projektu – Bożenna Parzuchowska, nr tel. 500 313 240, adres e-mail: b.parzuchowska@gmail.com


 


 


 


 


 

2018-03-10 07:19:52 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu