Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego

Regulamin
Jubileuszowej XXII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Wł. Broniewskiego
„O Liść Dębu”


 
Organizator
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego


Patronat
Prezydent Miasta Płocka


Cele Konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
- konfrontacje twórczości poetyckiej
- promowanie młodych twórcówZasady uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być poeta, który w  terminie: do 31 lipca 2010 r. nadeśle zestaw pięciu  wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych  i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach.


Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.


Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać  w czterech egzemplarzach  na papierze o formacie A – 4 na adres:


Książnica Płocka,
09 - 400 Płock,
ul. T. Kościuszki 6


Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).


Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy  należy   umieścić w   osobnej  kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.


Uczestnik pod jednym  godłem  może nadesłać tylko  jeden  zestaw wierszy.


Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki „O Liść Dębu”


Organizatorzy nie  zwracają nadesłanych tekstów  i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych  i  wyróżnionych wierszy w tomie  pokonkursowym oraz w prasie, radiu i telewizji bez zgody autorów i honorarium.


Nagrody:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne Jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.


Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień:
„Liść Dębu” - I nagroda Prezydenta Miasta Płocka
- II nagroda
- III nagroda
Nagroda specjalna Dyrektora Książnicy Płockiej za wiersz o tematyce  miłosnej
Nagroda za najlepszy wiersz o Fryderyku ChopiniePoecie fortepianu
trzy równorzędne wyróżnienia, w tym jedno za wiersz o tematyce  płockiej
Jury zastrzega sobie inny od powyższego podział nagród.Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 19 listopada 2010 r. 


listek

2010-05-31 09:23:13 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu