Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Laur Sarbiewskiego"

1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i
b) poezji w języku łacińskim.
2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach.
a) Utwory w kategorii a) musza być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości.
b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.
4 a. Prace w kategorii a) należy nadesłać do 10 kwietnia 2017 roku z dopiskiem ,,0 Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk - decyduje data stempla pocztowego.
4 b. Prace w kategorii b) będą wysyłane drogą elektroniczną na adres: loquatorix@tlen.pl.
5. Dodatkowo można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskim i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.
6. Każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 12 maja 2017 roku podczas Inauguracji XIII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione spośród uczestników konkursu tylko osoby nagrodzone.
9. Powołane przez organizatorów komisje decydują 0    przyznaniu nagród w obydwu kategoriach.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście.
13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XIII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w biorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.

   Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck_plonsk@poczta.onet.pl
   Konkurs jest organizowany z okazji 422 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski - Chrześcijański Horacy z Mazowsza"


   Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski - urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Organizatorzy:
   Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
   Związek Literatów na Mazowszu
   Academia Europaea Sarbieviana
   Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio


zaproszenie2


 


 


 

2017-02-12 11:13:44 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu