Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Regulamin konkursu „O Laur Posła Prawdy”

1. Cel konkursu:
- promocja twórczości Aleksandra Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył i zmarł, a spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
- konfrontacja twórczości literackiej
- integracja środowisk literackich
- prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
– I  - dla uczniów szkół ponadpodstawowych
– II – dla dorosłych

3. Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 15 maja 2017 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”,  na adres organizatora, jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej  nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

6. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą literaci i znawcy twórczości Aleksandra Świętochowskiego. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a w przypadku uczniów -  rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
   
8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatorów.

9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 8 czerwca 2017 r., podczas „XXVIII Wiosny Literatury” w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na  nieodpłatną publikację.

12. Utwory należy nadesłać na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Oddział Muzeum  Pozytywizmu  w Gołotczyźnie
ul. Świętochowskiego 16
06-430 Gołotczyzna

tel./fax 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)
23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)
e–mail: muzeum.pozytywizmu@wp.pl


 


 


 


 
2017-02-07 19:34:57 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu