Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Międzynarodowego Konkursu Wierszy i Piosenki Miłosnej

Regulamin II
Międzynarodowego Konkursu Wierszy i Piosenki Miłosnej
Warszawa 17.02.2017r.


I. Organizator: Fundacja Diamentowy Głos

II. Cele konkursu
1. Rozwijanie tożsamości własnej poprzez twórczość poetycko-artystyczną;
2. Inspirowanie młodzieży oraz dorosłych do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej i muzycznej;
3. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na walory warsztatowe i artystyczne.
4. Promocja działalności literacko-muzycznej.

III. Zasady uczestnictwa
1. Propozycje literackie może składać każda zainteresowana osoba – bez ograniczenia wiekowego 16+
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Młodzież,
b) Osoby dorosłe.
3. Teksty nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach literackich i muzycznych.
4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
a) Poezja – prosimy o przysyłanie trzech wierszy w trzech egzemplarzach. Utwory wyłącznie dotąd nie publikowane w książkach, prasie i internecie. Wiersze muszą być podpisane godłem, a do nich dołączona, koperta opatrzona tym samym godłem, zawierająca: imię i nazwisko, wiek oraz adres pocztowy i mailowy autora.
b) Poezja śpiewana – prosimy o przysyłanie pocztą mailową maksimum trzech piosenek własnego autorstwa w plikach MP3 w jakości studyjnej
albo wideo (opatrzonych godłem) mieszczących się w nurcie poezji śpiewanej, piosenki poetyckiej, ballady, piosenki aktorskiej. Nagrodzeni wykonawcy zaprezentują przygotowany program na żywo. W wyjątkowych sytuacjach organizator dopuszcza użycie półplaybacków w formie podkładu fortepianowego. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację. Laureaci w tej kategorii zostaną poproszeni o podanie swoich danych osobowych i adresowych zwrotną pocztą mailową.
Do nagród będą kwalifikowane utwory nie rozpowszechniane dotąd publicznie.
5. Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz wydanie płyty CD i DVD
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestników formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
7. Wykonane utwory ocenia jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.
8. Zabronione jest składanie propozycji prac cudzego autorstwa lub bez zgody autora.
9. Przyjmowane będą zgłoszenia tylko w języku polskim.

IV. Termin i miejsce nadesłania prac
Prace prosimy wysyłać w terminie 1.12.2016r. - 1.02.2017r.
na adres:
Fundacja "Diamentowy Głos"
ul. Górnośląska 41 m 2
00-432 Warszawa
(z dopiskiem „Konkurs")
Do koperty ze zgłoszonymi pracami prosimy dołączyć ksero opłaty wpisowej.
Istnieje możliwość wysłania drogą elektroniczną na pocztę:
ludmiła.piechowska@gmail.com

V. Jury
1. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Konkurs rozstrzygnie trzyosobowe profesjonalne jury. We wszystkich trzech kategoriach zostaną przyznane trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.
3. Przewidziana pieniężna nagroda Gran Prix.

VI. Kryteria oceniania
1. twórczy charakter utworu,
2. poprawność stylistyczna i językowa,
3. poziom literacki pracy,
4. samodzielność i oryginalność.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17.02.2017r
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie FB https://www.facebook.com/events/1668336566755407 .
3. Wyniki konkursu będą ogłoszone również na stronie
4. Fundacji http://ludmilapiechowska.wix.com/fundacja
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobną pocztą o dacie i miejscu uroczystości wieńczącej konkurs.
6. Ostateczne wyniki jury muszą być zaakceptowane przez Dyrektora Konkursu.
7. Dane osobowe. Wysyłając zgłoszenie Autor wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie Konkursu. Pozostałe dane zawarte w formularzu, służą tylko do ewidencji autorstwa wysłanych materiałów. Na adres e-mail podany podczas zgłoszenia propozycji konkursowej, może zostać wysłana informacja na temat:
a) akceptacji danego zgłoszenia i nadesłanych utworów dla werdyktu Jury.
b) inne ważne informacji;
6. W przypadku kwestii spornych najwyższą instancją rozstrzygającą jest Dyrektor Konkursu.
7. Udział w konkursie jest odpłatny.
Opłata wpisowa wynosi 50 zł za udział w jednej kategorii. Za udział w dwóch kategoriach opłata wpisowa wynosi 75 zł.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
8. Opłata na Konto bankowe:
03154011572034909584760001 z napisem w tytule – Darowizna na cale statutowe Fundacji, Imię, Nazwisko, nazwa konkursu
9. Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiada Dyrektor Konkursu
Ludmiła Piechowska e-mail: ludmila.piechowska@gmail.com
tel. (+48) 606 447 272


plakat


 


 


 


 


 

2017-01-23 18:06:59 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu