Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O LAUR OPINA”

Motto:
I Przeszłość zbawiona
I Przyszłość zaświeca
   /Zygmunt hr. Krasiński/


Cele Konkursu:
- Konfrontacja twórczości poetyckiej
- Ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej
- Propagowanie i promocja współczesnej poezji

Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka konkursu jest dowolna
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/ wyłącznie w maszynopisie
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.
5. Wiersze należy nadesłać na adres:

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej
ul. Strażacka 5
06-400 Ciechanów

6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Opina” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres i telefon kontaktowy
7. Termin nadsyłania prac upływa 2 września 2016 roku /decyduje data stempla pocztowego/
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas XXI Ciechanowskiej Jesieni Poezji /6 października 2016/. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone.
9. Jury, powołane przez organizatorów, decyduje o podziale nagród. Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne, 3 wyróżnienia w tematyce dowolnej, nagrody specjalne za utwory związane z tematyką:
   - Ciechanów lub Ziemia Ciechanowska
   - Zygmunt Krasiński lub Opinogóra
10. Organizatorzy przewidują wydanie „Jednodniówki poetyckiej” z wierszami nagrodzonymi oraz w przyszłości wydanie tomiku dekadowego z utworami nagrodzonymi w konkursie (w związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich). Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.
13. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.883 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Kultury i Sztuki PCKiSz. Tel. 23 672 35 09, 23 672 42 92

Organizatorzy:
- Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Współorganizator:
- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Konkurs dofinansowany przez:
- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
- Urząd Miasta Ciechanów
- Zakład Wydawniczo – Poligraficzny ARJADNA

Patronat medialny:
- Katolickie Radio Diecezji Płockiej
- Tygodnik Ilustrowany
- Tygodnik „Czas Ciechanowa”
- Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego
- www.ciechanowinaczej.pl
- www.ciechanowonline.pl
- www.eciechanow.pl
- www.ciechanowtv.pl
- www.ciechtivi.pl


 


 


 

2016-07-16 15:52:04 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu