Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. P. Brylińskiego w Sieroszewicach

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycki  im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.
  
2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.
 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy, o dowolnej tematyce, w 4 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 12.08.2016 r. na adres:
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.
 
Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

- głównej (ogólnopolskiej)
- regionalnej (dla uczestników pochodzących z gminy Sieroszewice lub w niej zamieszkujących)
 
4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
Uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii  regionalnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę: "R".
 
5. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.
 
6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (publikacje, prasa, strona internetowa) ani nagradzane.
 
7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych uczestników w celach związanych z konkursem. (Dz. U.  z 1997 r. Nr.133 poz. 883 z późn.  zmianami ).

9. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.
 
Przewiduje się następujący podział nagród:
 
 - I    miejsce - 1.000 zł
 - II   miejsce -   700 zł
 - III  miejsce -   300 zł
 
 - cztery wyróżnienia I stopnia (pieniężne, po  150 zł)
 - wyróżnienia II stopnia (nagrody książkowe).

oraz

 - nagroda pieniężna w kwocie 200 zł dla najlepszego zestawu lub wiersza w kategorii regionalnej.

Uwaga : Jury zastrzega sobie możliwość  innego niż w regulaminie podziału nagród.
 
10. Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście  lub przez osobę upoważnioną w dniu finału.

11. Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 13.09.2016 r.
 
Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.
 
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2016 r. w siedzibie Organizatora.
 
13. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.
 
14. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 


 


 


 


 


 


 

2016-06-04 16:27:06 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu