Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Protokół Jary XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” Płońsk 2016

Juty w składzie:
1. dr o. Krzysztof Dorosz (przewodniczmy) - Toruń
2. dr Teresa Kaczorowska - Ciechanów
3. Igor Kantorowski - Płońsk
oświadcza, zc no XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskicgo”, zorganizowany prze? Miejskie Centrum Kultury w Plotek u i Akademia Europaea Sarbieviana w Sarbtcwie, wpłynęło 71 zestawów poezji. Po ocenie nadesłanych utworów, jurorzy na posiedzeniu 22 kwietnia 2016 r. w Płońsku. postanowili przyznać następujące nagrody.

I nagroda (1000 zł) - za zestaw wierszy opatrzony godłem „Że”
II nagrodę (700 zł) zestaw wierszy opatrzony godłem „mops z mopsuestii”
III nagrodę (500zł) - zestaw wierszy opatrzony godłem „sto ścian”

Jury przygnało też 2 równorzędne wyróżnienia (po 250 zł) ta zestawy wiersze opatrzone godłami „Paskwalina” i „odtąddotąd”. Ponadto uhonorowano wyróżnieniem specjalnym (300 zł) autora wiersza o Płońsku - godło „oboczny”.

Po odkodowaniu nadesłanych prac okazało się, te laureatami nagród zostali:
I nagrody - Mariusz Cezury Kosmala, Legionowo
II nagrody - Paweł Podlipniak, Radom
III nagrody - Ireneusz Jaskólnik, Warszawa
zaś dwóch równorzędnych wyróżnień
- Agata Marzec, Słupsk
- Magdalena Dryl, Katowice

Wyróżnienie specjalne za wiersz o Płońsku otrzymał Krzysztof Martwicki - Płońsk.
Jurorzy podkreślają, że nagrodzone całe zestawy wiersz) znacząco wyróżniały się spośród 71 nadesłanych, choć wybór nagród i wyróżnień nie był prosty. Jury musiało, nic bez żalu. odrzucić kilka ciekawych zestawów, gdy/ nic spełniały warunków uczestnictwu w konkursie, tzn. nie zawierały przynajmniej jednego utworu inspirowanego twórczością ks Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. albo ich autorzy byli już laureatami w poprzednich edycjach konkursu. Ponadto wśród zestawów; które nie zostały nagrodzone, znaleziono wiele dobrych, ale pojedynczych utworów. Cieszy nas spora liczba nowych autorów. Konkurs „O laur Sarbiewskiego” znacząco przyczynia się do przybliżenia zapomnianej kultury sarmackiej, a szczególnie poezji „polskiego Horacego”.
Jurorzy gratulują, zarówno nagrodzonym, jak uczestnikom oraz organizatorom konkursu, podkreślając, *c odgrywa on duzą rolę w przypomnieniu i krzewieniu twórczości sławnego, a zapominanego „polskiego Horacego" rodem z Mazowsza oraz poezji i kultury okresu baroku.

Protokół podpisali:
1. Krzysztof Dorosz
2. Teresa Kaczorowska
3. Igor Kantorowski


Płońsk. 22 kwietnia 2016 r.

2016-05-17 13:30:24 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu