Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


IV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German

...napatrzeć się gwiazd i poznać każdy smak...


REGULAMIN 2016
IV edycja konkursu zostaje poszerzona o drugą kategorię: tekst piosenki.

Kategoria I:
1. Każdy Autor może przesłać 1 zestaw składający się z 3 wierszy w języku polskim, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Zestaw wierszy należy opatrzyć godłem, a w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy podać imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mailowy i numer telefonu Autora. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat. (Godłem musi być zestaw liter lub cyfr, nie może być nim znak graficzny).

2. Każdy zestaw powinien być przysłany w 3 egzemplarzach (może to być maszynopis, rękopis, lub wydruk komputerowy, mile widziane będzie dołączenie CD z nagraniem treści wierszy w programie Word).Kategoria II:
1. Każdy Autor może przesłać 1 tekst piosenki w języku polskim, nigdzie dotychczas nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach. Tekst piosenki należy opatrzyć godłem, a w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy podać imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mailowy i numer telefonu Autora. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat. (Godłem musi być zestaw liter lub cyfr, nie może być nim znak graficzny).

2. Tekst piosenki powinien być przysłany w 3 egzemplarzach (może to być maszynopis, rękopis, lub wydruk komputerowy, mile widziane będzie dołączenie CD z nagraniem treści wierszy w programie Word).

3. Wiersze i teksty piosenek oceni Jury, składające się ze specjalistów w dziedzinie literatury i autora tekstów piosenek.

4. Prace należy przesłać na adres:
Zielonogórski Ośrodek Kultury 65-520 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3 z dopiskiem:
IV Ogólopolski Konkurs Literacki im. Anny German – "…napatrzeć się gwiazd i poznać każdy smak …” w terminie do 26 sierpnia 2016 r.
O dacie nadesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.

5. Wyniki ogłoszone zostaną w czasie biesiady literacko-muzycznej w listopadzie 2016 r. podczas Jesiennych Spotkań Kulturalnych AUTUNALIA 2016. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatorów o godzinie i miejscu tej imprezy drogą e-mailową lub telefonicznie.

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Ponadto Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów, a także utworów, które ze względu na walory artystyczne, chociaż nie nagrodzone, kwalifikują się do zamieszczenia w wydawnictwie pokonkursowym.

7. Organizatorzy konkursu przyznają laureatom nagrody pieniężne. Decyzje jury, oceniającego wiersze przysłane na konkurs, są ostateczne.

8. Przystępując do konkursu Autorzy wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych w publikacjach i podczas ogłaszania wyników oraz do przyjęcia wszelkich zasad Konkursu zawartych
w Regulaminie.

9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas biesiady literacko-muzycznej. Nagroda nieodebrana osobiście staje się nagrodą honorową, a gratyfikacja pieniężna zasili fundusz wydawniczy Organizatorów.
Podczas imprezy finałowej zostanie zorganizowany koncert muzyczny, utrzymany w konwencji pieśni śpiewanych przez Patronkę konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkich poetów zrzeszonych jak i niezrzeszonych, debiutantów jak i tych, którzy nie raz wychodzili zwycięsko z potyczek poetyckich organizowanych przez inne środowiska.


 


 


 

2016-05-09 16:46:37 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu