Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


REGULAMIN KONKURSU LITERACKO - HISTORYCZNEGO „ŚLADY HENRYKA SIENKIEWICZA NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU"

I. Organizator:
 - Związek Literatów na Mazowszu


Współorganizatorzy:
 - Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
 - Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem

II. Cele Konkursu:
 - Propagowanie życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, w tym Północnego Mazowsza, gdzie pisarz bywał i pracował.
 - Zachęcanie uczniów do inwencji twórczej.
 - Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz przypomnienie związków Henryka Sienkiewicza z Płn. Mazowszem.
 - Propagowanie wśród młodzieży literatury polskiej i piękna mowy ojczystej.
 - Przypomnienie ważnych rocznic przypadających w 2016 r. i roku Henryka Sienkiewicza w Polsce: 170. rocznicy urodzin, 120. rocznicy pierwszego wydania „Quo vadis” i 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza.

III. Regulamin Konkursu:
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
 - uczniowie gimnazjów powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego,
 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatów: ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego.
 2. Na Konkurs można nadsyłać wiersze, eseje, poezje, opowiadania, rozpra¬wki historyczne oraz inne formy literacko - historyczne.
 3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.
 4. Tematem Konkursu będzie życie, twórczość, ale głównie pokazanie śladów Henryka Sienkiewicza z Północnym Mazowszem, także w jego dziełach. Pisarz pracował jako guwernant w Poświętnem k. Płońska oraz bywał na wakacjach w Lesznie k. Przasnysza. Poznawał również historię Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, gdzie często się zatrzymywał, a efektem tego było umieszczenie w mieście czasu akcji „Krzyżaków”. W latach późniejszych utrzymywał kontakty z ordynatem opinogorskim Adamem hr. Krasińskim, który poprzez swoją działalność wydawniczą, nawiązał bliskie kontakty z wybitnymi pisarzami (Marią Konopnicką, Elizą Orzeszkową, Aleksandrem Świętochowskim).
 5. Termin dostarczania prac na Konkurs upływa 25 maja 2016 r.
 6. Prace wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem dołączonym do Regulaminu należy dostarczyć na adres: Związek Literatów na Mazowszu ul. Strażacka 5 06 - 400 Ciechanów
 7. Na kopercie z nadsyłanymi na Konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek „Ślady Henryka Sienkiewicza na Północnym Mazowszu"
 8. Organizator zamierza wydać pokonkursowy zbiór, w formie książki, w której zamieszczone zostaną prace Laureatów. Ponadto dla Laureatów ufundowane zostaną inne nagrody.
 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania finałowego, planowanego w połowie czerwca 2016 r. 0 dokładnym terminie spotkania zostaną powiadomieni tylko Laureaci i osoby wyróżnione. Wszelkie informacje zostaną również umieszczone na stronach internetowych organizatorów. Nagrody należy odebrać osobiście. Organizatorzy nie przewidują rozsyłki nagród do uczestników konkursu nieobecnych na spotkaniu finałowym. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
10. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Konkursu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym ogłaszania jego wyników, prezentacji wybranych prac, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej).
12. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
13. Bliższych informacji udziela Dział Kultury i Sztuki PCKiSz, tel. 23 672 35 09.


Karta Zgłoszeniowa Konkursu Literacko-Historycznego
hs


 


 


 

2016-03-29 16:22:12 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu