Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


IV MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

pod hasłem:
Dogoniłeś mnie Jeźdźcze niebieski


Regulamin:


Organizator konkursu:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej


Współorganizatorzy:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Związek Literatów na Mazowszu


Celem konkursu jest:
popularyzacja poezji,


zwrócenie uwagi na nadprzyrodzony wymiar życia człowieka, na jego odniesienie do Boga i wartości duchowe,


ukazywanie w poetyckiej formie problemów transcendentnych, filozoficzno-moralnych, ogólnorefleksyjnych, dotyczących walki wewnętrznej człowieka i trudnych dla niego wyborów pomiędzy „być”, a „mieć”,


przybliżenie i promocja postaci św. Stanisława Kostki w związkun z przypadającą 460. rocznicą urodzin świętego, wymiana dorobku twórczego poetów przasnyskich z twórcami innych rejonów.


Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest zarówno do twórców zrzeszonych jak i niezrzeszonych w związkach. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie do 30 czerwca 2010r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres organizatora zestawu 2 tematycznych wierszy w 3 egzemplarzach, pisanych na maszynie lub w wydruku komputerowym w ramach kategorii ogólnej. Autorzy mogą przysłać dodatkowo trzeci tekst nawiązujący do życia i postaci św. Stanisława Kostki lub miejsc z nim związanych w ramach kategorii specjalne. Utwór ten winien być oznaczony Kategoria Specjalna. Nadesłane utwory nie mogą być wsześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.


Każdy z utworów należy podpisać pseudonimem (godłem). Takie samo godło winno widnieć na dodatkowo załączonej (zaklejonej) kopercie, w której ma być zawarta informacja o autorze (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, krótka notka o dorobku twórczym).


Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i recytację nagrodzonych utworów bez honorarium dla autorów.


Wiersze oceniać będzie jury, w skład którego wejdą oprócz przedstawicieli organizatorów, profesjonalni krytycy i znawcy poezji.


Jury przyzna trzy główne Nagrody oraz 3 wyróżnienia w kategorii ogólnej a także Nagrodę Specjalną za utwór dotyczący św. Stanisława Kostki.


Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej imprezy finałowej w październiku 2010r. terminie imprezy finałowej zostaną powiadomieni tylko laureaci.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz do innego podziału nagród.


Organizator nie ma obowiązku zwracania kosztów przejazdu na imprezę finałową.


Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz organizatorów, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wysyłane będą pocztą.
 


Utwory należy przesłać na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ul. J. Kilińskiego 2 
06-300 Przasnysz


z dopiskiem: IV Mazowiecki Konkurs Literacki


Wszelkich informacji udziela koordynator
tel. - 500 313 240
e-mail -
b_parzuchowska@o2.pl2


 


 

2010-10-14 16:42:03 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu