Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


KONKURS NA MINI TOMIK AUTORSKI

REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 16 lat, niezależnie od kraju zamieszkania, zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci, którzy piszą “do szuflady”. 

2. Na konkurs należy nadesłać 25-45 wierszy (mowa o jednym zgłoszeniu), ale nie więcej niż 45 stron maszynopisu i nie węcej niż dwa zgłoszenia, które mogą być w języku polskim lub angielskim. Nadesłane prace mogą być rymowane lub białe i wcześniej opublikowane na stronach internetowych lub w antologii, ale nie w formie tomiku autorskiego.

3. Prace konkursowe wraz z krótkim listem przewodnim zawierającym imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel. i adres emailowy oraz krótką notę biograficzną należy przesłać elektronicznie w formie załącznika na adres: jpiipapa@mail.com lub jpiipapa@outlook.com .

4. Wpisowe (donation) wysokości $35 w formie czeku lub Money Order wystawionego na Polish American Poets Academy należy przesłać na adres: Polish American Poets Academy, PO Box 3163, Wallington, NJ 07057, USA.
Wpisowe można również przesłać za pośrednictwem Western Union lub Paypal po uprzednim skontaktowaniu się z Akademią.
Członkowie St. JPII Polish American Poets Academy są zwolnieni z wpisowego. Informacje nt. członkostwa w Akademii na www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA.
Uczestnicy konkursu nie posiadający dostępu do internetu proszeni są o przesłanie prac konkursowych wraz z listem przewodnim oraz wpisowym na adres: Polish American Poets Academy, PO Box 3163, Wallington, NJ 07057, USA.

5. Prace konkursowe wraz z listem przewodnim i wpisowym muszą zostać przesłane do 30 maja 2015 r. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

7. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 25 lipca 2015 r. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani drogą emailową lub listowną i ogłoszeni na stronach internetowych: www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA. Nagrodzone mini tomiki znajdą się w druku.

8. St. JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz Business Card Exchange Group & Media Online (główny sponsor medialny Akademii) zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych zarówno w wersji internetowej, jak i w druku. Autorzy prac konkursowych zachowują prawa autorskie niezależnie od wyników konkursu.

9. Główne nagrody konkursowe:
Nagrody pieniężne, dyplomy uznania, kopie mini tomiku autorskiego i roczne honorowe członkostwo Akademii.

10. Prace konkursowe będą oceniane przez panel jurorów współpracujących z st. JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz przez Kapitułę Akademii.

11. Wszelkie pytania dotyczące konkursu i członkostwa oraz opcji sponsoringu należy przesyłać na jpiipapa@mail.com lub contact@e-businesscardexchange.com . Więcej informacji na www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA.


* Polish American Poets Academy, Inc. jest organizacją niedochodową. Ze względu na status Akademii (501 3 c charitable) wszelkie formy darowizny (donation) w tym wpisowe, mogą być odpisane od podatków. Akademia nie jest dofinansowywana przez żadną instytucję rządową, utrzymuje się wyłącznie ze swojej działalności i jest jedynym fundatorem nagród konkursowych.


 


 


 

2015-04-04 16:26:13 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu