Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Burmistrz Karczewa
Rada Miejska w Karczewie
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Redakcja "Głosu Karczewa"


ogłaszają


XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Jana Krzewniaka


Regulamin Konkursu


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.


2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą  być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.


3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.


4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą  następujące informacje: imię i nazwisko oraz dokładny adres autora prac.


5. Prace należy nadsyłać do 31 marca 2010 roku na adres:


Redakcja "Głosu Karczewa"
05 - 480 Karczew
ul. Warszawska 28


z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.


6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.


7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:


Nagroda   I stopnia     3000 złotych
Nagroda  II stopnia     2500 złotych
Nagroda III stopnia     2000 złotych
Nagroda MGOK             500 złotych
Nagroda "Głosu Karczewa" 500 złotych
Nagroda Parafii Karczew  500 złotych


oraz 4 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych


8. Nagrody - Głosu Karczewa oraz Nagroda Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.


9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.


10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2010 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.


11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.


12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.


13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane.


14. Koszty przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy. Dla laureatów mieszkających poza granicami Polski, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozliczania zwrotu kosztów podróży w granicach naszego kraju.


15. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.


Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak 0 501 98 10002010-03-17 21:43:52 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu