Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


VII Mazowiecki Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”

W ramach X Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” ‘2014 organizowany jest dla szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza VII Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego” (Program – Załącznik 1). Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli. Przesyłamy Regulamin konkursu.


Regulamin konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich z Mazowsza.

2. Celem konkursu jest:
- przygotowanie plakatu lub innej formy plastycznej /obraz, rzeźba, grafika/, dla którego inspiracją będzie utwór „Do źródła Sony” („Ad fontem Sonam”) M. K. Sarbiewskiego (tekst – Załącznik 2)
- poznanie przez młodzież epoki baroku i konfrontacji prądów myślowych tego okresu oraz jej związku ze współczesnością
- rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży
- kształcenie postawy kreatywnej ucznia
- poznanie i popularyzowanie polskości, twórczości i postaci ks. M. K. Sarbiewskiego:

Ks. jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640), urodzony w Sarbiewie koło Płońska, absolwent kolegiów jezuickich w Pułtusku i Braniewie, Akademii Wileńskiej i Collegium Romanum w Rzymie. Najwybitniejszy poeta epoki baroku, nie tylko w Rzeczypospolitej, uwieńczony przez papieża Urbana VIII najwyższą nagrodą literacką świata – Wawrzynem Poetyckim (porównywalną z obecną Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury). Nazywany był „sarmackim Horacym” i „chrześcijańskim Horacym”. Teoretyk poezji, filozof, teolog, wykładowca w kolegiach jezuickich w Krożach na Żmudzi, Połocku i Nieświeżu na Białrusio, niemieckim Collegium Germanicum w Rzymie. W Wilnie był dziekanem Wydziału Filozofii Teologii Akademii Wileńskiej i doradcą rektora. Słynny orator, przez osttanie pięć lat życia kaznodzieja króla Władysława IV Wazy. Najbardziej popularny polski liryk za granicą – do dziś żaden poeta polski nie prześcignął go pod względem wydań i przekładów na Zachodzie. Jego wiersze i rozprawy na temat poetyki były tłumaczone na najważniejsze języki świata, drukowane w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Anglii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce i czytane na wszystkich uniwersytetach świata.

3. Projekty prac w formacie do wielkości 50 x 70cm, wykonane w dowolnej technice, należy dostarczyć lub przesłać do 26 kwietnia 2013 r. na adres:
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, ul. Strażacka 5,  06-400 Ciechanów, z dopiskiem „Konkurs „O Laur Sarbiewskiego”.

4. Każda praca musi być zaopatrzona w następujące informacje: tytuł lub nazwę pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy.

5. Oceny prac dokona fachowe Jury i przyzna nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2014 r., o godz. 17.00, w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (Kawiarni Artystycznej), podczas jubileuszowych  X Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, w scenerii najlepszych nadesłanych prac (będzie przygotowana wystawa).

6. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji.
 
Organizatorzy konkursu:
- Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, www.sarbiewski.eu
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie,  www.pckisz.pl


 


 


 

2014-02-14 08:39:10 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu