Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


WOJEWÓDZKI KONKURS POETYCKI „PIÓREM PO MAPIE WYOBRAŹNI”

Organizator: Zespół Szkół Nr 69 w Warszawie

Patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Brzozowski – wydawca i właściciel księgarni „Czuły barbarzyńca”

REGULAMIN
        
I. CEL KONKURSU:
- pobudzanie wrażliwości i aktywności w dziedzinie poezji,
- popularyzacja twórczości dziecięcej poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów warszawskich szkół podstawowych,
- doskonalenie umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu lirycznego.II. REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I. uczniowie klas IV - VI SP i II. uczniowie gimnazjów
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 1-3 tekstów poetyckich niepublikowanych i nienagradzanych w  innych konkursach na adres organizatora
3. Teksty należy przesłać w 3 egzemplarzach w formie maszynopisu. Każdą pracę należy oznaczyć godłem/pseudonimem autora. Na pracy nie wolno umieszczać żadnych innych danych.
4. Prace oceniać będzie profesjonalne jury: Pani Maja Margasińska - pisarka, autorka książki "Skąd wieje wiatr", Pan Tomasz Brzozowski - wydawca i właściciel księgarni "Czuły barbarzyńca".
5. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
6. Prace konkursowe, należy włożyć do dużej koperty oznaczonej godłem/pseudonimem  wraz z drugą mniejszą zaklejoną kopertą, która zawierać będzie informacje identyfikujące autora: godło, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły (dokładny adres, nr telefonu, e-mail, fax.), imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy, e-mail). Proszę zaznaczyć kategorię wiekową.
7. Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
8. Nagrodzone utwory pojawią się w specjalnym dodatku do gazetki szkolnej "Sówka"
9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w dwóch kategoriach wiekowych:
 I. KATEGORIA: uczniowie klas IV-VI
II. KATEGORIA: uczniowie gimnazjum
10. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć w ostatecznym terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r. na adres:


Zespół Szkół Nr 69


ul. Drewniana 8


00-345 Warszawa


11. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 12 maja 2014 roku.
12. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 17 maja 2014 roku podczas obchodów  "ŚWIĘTA ULICY DREWNIANEJ" w siedzibie organizatora konkursu .

INNE INFORMACJE:
- Nauczyciele przygotowujący młodzież do udziału w Konkursie otrzymają zaświadczenia.
- Lider projektu: Aleksandra Jagiełłowicz jagiell82@interia.pl


 


 


 

2014-01-14 16:57:59 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu