Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

im. ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO ph. „ZIEMIA NAJBLIŻSZA”


ORGANIZATOR: Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury, Łosicki Dom Kultury.

PATRONAT: Starosta Łosicki, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

PATRONAT MEDIALNY: Gazeta Łosicka, Tygodnik Siedlecki, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24, Życie Siedleckie, portal informacyjny łosice.info, forum.losice.net.

CELE KONKURSU: odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości, upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów łosickich – Romualda III Mikoszewskiego, promowanie środowiska twórczego i miasta Łosice.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział autorzy zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych oraz debiutanci. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 18 lat.
2. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez młodzież szkolną (uczniowie gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu łosickiego), które należy na kopercie oznaczyć dopiskiem: „konkurs Mikoszewski – szkoły”.
3. Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy opatrzonych słownym godłem. Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4 należy przesłać w pięciu egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 5 listopada 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs Mikoszewski”. W nadesłanej korespondencji (w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe), należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną autora wierszy. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
4. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac, tym niemniej mile będą widziane prace uwzględniające tematykę regionalną.
5. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
6. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi.


NAGRODY:
1. Prace konkursowe ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy okolicznościowe ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi podczas uroczystego koncertu podsumowującego XVII edycję konkursu w dniu 24 listopada 2012 r. (sobota) o godz. 17:00 w sali widowiskowej Łosickiego Domu Kultury. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach mailowo lub telefonicznie.
4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
2. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Sekretariat konkursu:


Łosicki Dom Kultury


ul. Piłsudskiego 4


08-200 Łosice


tel./fax (83) 359-05-09
e-mail: ldklosice@interia.pl


Patronat medialny:
Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


 plakat


 


 

2012-09-26 16:15:52 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu