Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. TADEUSZA SUŁKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY W SKIERNIEWICACH


PRZY WSPÓŁPRACY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKIERNIEWIC


I POD PATRONATEM PREZYDENTA SKIERNIEWIC


ogłasza


VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI


IM. TADEUSZA SUŁKOWSKIEGO


 


REGULAMIN


 


   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem słownym i oznaczonej tym samym godłem, zaklejonej koperty, zawierającej imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu autora. 


   Konkurs ma charakter otwarty, a tematyka i forma prac jest dowolna. 


   Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także w internecie) i nagradzane w innych konkursach.


   Wiersze oceniać będzie jury w składzie: Jerzy Jarniewicz, Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski i Darek Foks (sekretarz).


   Nagroda główna wynosi 1500 zł. 


   Organizatorzy przewidują także inne nagrody i wyróżnienia pieniężne.


   Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.


   Termin nadsyłania prac mija 17 września 2012 roku. 


   Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 13 października 2012 roku, w przededniu 105. rocznicy urodzin Tadeusza Sułkowskiego. Wręczenie nagród będzie częścią dwudniowego mini festiwalu literackiego (wieczory autorskie, promocje książek, projekcje filmów, koncerty etc.), który ma uświetnić nie tylko rocznicę urodzin poety, ale także przypadające w tym roku 555-lecie jego rodzinnego miasta.


   Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych wierszy w okolicznościowym wydawnictwie.


   Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres: 


 


Młodzieżowe Centrum Kultury


ul. Reymonta 33


96-100 Skierniewice


z dopiskiem: “Konkurs poetycki im. Tadusza Sułkowskiego”.


 


   W jury poprzednich edycji konkursu zasiadali m.in.: Henryk Bereza, Karol Maliszewski, Marcin Świetlicki, Tadeusz Pióro, Dariusz Sośnicki i Piotr Sommer, a w gronie laureatów znaleźli się m.in.: Bartosz Muszyński, Cezary Domarus, Klara Nowakowska, Piotr Kuśmirek, Jacek Dehnel, Piotr Macierzyński, Rafał Gawin, Marcin Orliński.


 


* * *


   Tadeusz Sułkowski urodził się 15 października 1907 roku w Skierniewicach. Ukończył Gimnazjum im. B. Prusa, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jako oficer rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej. Był ranny i trafił do niewoli. Resztę wojny spędził w obozie jenieckim w Murnau, gdzie uprawiał twórczość literacką, wygłaszał odczyty i referaty. Za studium o Marii Dąbrowskiej otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie literackim dla jeńców. Po wyzwoleniu służył w 2 Korpusie we Włoszech. Od 1948 roku mieszkał w Anglii. Był oficerem kasynowym, zarządcą i dozorcą Domu Pisarza w Londynie. Dorywczo pracował jako posłaniec, pomocnik malarza, sprzedawca, sprzątacz. Publikował m.in. w “Kontynentach”, “Kulturze”, “Oficynie Poetów”, “Orle Białym”, “Wiadomościach”. W 1955 roku otrzymał Nagrodę Poetycką Polaków z Glasgow. Zmarł w Londynie 26 lipca 1960 roku. Jego wiersze gromadzą zbiory: “List do dnia” (Warszawa 1933), “Dom Złoty” (Londyn 1961), “Tarcza” (Londyn 1961; wydanie krajowe: Warszawa 1980). W kraju ukazały się także dwa wybory jego wierszy przygotowane przez Krzysztofa Ćwiklińskiego.


 


 


 


 

2012-07-04 17:18:07 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu