Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Rok Władysława Broniewskiego w Płocku


pod patronatem


Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka


 Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”


XXIV edycja


Organizator


Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego


Regulamin 


Cele konkursu:


pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,


konfrontowanie twórczości poetyckiej,


promowanie młodych twórców.


Zasady:


- Uczestnikiem może być poeta, który w terminie do 24 sierpnia 2012 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzonych w innych konkursach.


- Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.


- Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w pięciu egzemplarzach na papierze o formacie A4 na adres:


Książnica Płocka


09 – 402 Płock


ul. T. Kościuszki 6.


- Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).


- Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka.


- Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przysłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.


- Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek *Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego „O Liść Dębu”*.


- Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji oraz do rozpowszechniania utworów online i udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń w tym w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej - bez zgody autorów i honorarium.


Nagrody:


- Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury złożone z krytyków literackich poetów i przedstawicieli organizatora.


- Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień:


„Liść Dębu” I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka,


II Nagroda,


III Nagroda,


trzy równorzędne wyróżnienia, w tym jedno za wiersz o tematyce płockiej.


- W nawiązaniu do ogłoszenia roku 2012  Rokiem Władysława Broniewskiego w Płocku z okazji 50. rocznicy śmierci i 115. rocznicy urodzin tego wielkiego płocczanina, poety przyznana zostanie Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej za wiersz lub zestaw wierszy inspirowany twórczością Władysława Broniewskiego.


- Jury może zrezygnować z przyznania nagrody lub dokonać innego podziału nagród.


Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 listopada 2012 r.


 Zapraszamy na strony Książnicy Płockiej


www.bibl.plock.pl


broniewski2012.pl


 


 

2012-06-28 18:59:51 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu