Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O LAUR OPINA”

Motto:


„I Przeszłość zbawiona


 I Przyszłość zaświeca”


Zygmunt hr. Krasiński


 


Cele Konkursu:


   - Konfrontacja twórczości poetyckiej


   - Ożywienie życia literackiego ziemi ciechanowskiej


   - Propagowanie i promocja współczesnej poezji


 


Zasady uczestnictwa:


 1. Tematyka konkursu jest dowolna


 2. Konkurs ma charakter otwarty


 3. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/ wyłącznie    w maszynopisie


 4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.


 5. Wiersze należy nadesłać na adres:


Centrum Kultury i Sztuki


ul. Strażacka 5


06-400 Ciechanów


 6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Opina” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres i telefon kontaktowy


 7. Termin nadsyłania prac upływa 3 września 2012 roku / decyduje data stempla pocztowego/


 8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas XVIII Ciechanowskiej Jesieni Poetyckiej /11 października 2012/


 9. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone


10. Jury powołane przez organizatorów decyduje o podziale nagród. Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne, 3 wyróżnienia w tematyce dowolnej, nagrody specjalne za utwory związane z tematyką:


   - Ciechanów lub Ziemia Ciechanowska


   - Zygmunt Krasiński lub Opinogóra


11. Organizatorzy przewidują wydanie jednodniówki poetyckiej z wierszami nagrodzonymi oraz w przyszłości wydanie tomiku dekadowego z utworami nagrodzonymi w konkursie (w związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich).


12. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.


13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


14. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.


15. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.


 


Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Imprez, Edukacji i Kina PCKiSz. Tel. 23 672 35 09, 23 672 42 92
Organizatorzy:


Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie


Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie


 


Współorganizatorzy:


Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


 


Konkurs dofinansowany przez:


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego


Starostwo Powiatowe w Ciechanowie


Zakład Wydawniczo – Poligraficzny ARJADNA


 


Patronat medialny:


Katolickie Radio Ciechanów


Tygodnik Ciechanowski


Tygodnik „Extra Ciechanów”


Tygodnik „Czas Ciechanowa”


Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego


www.ciechanowinaczej.pl


www.ciechanowonline.pl


www.eciechanow.pl


www.ciechanowtv.pl


 

2012-06-15 13:58:35 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu