Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


VI Mazowiecki Konkurs Literacki MYŚLĄC OJCZYZNA

KOŁO MIŁOŚNIKÓW SZTUKI "TARAS"
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
VI Mazowiecki Konkurs Literacki
pt:
MYŚLĄC OJCZYZNA


Współorganizatorami konkursu są:
   Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
   Miejski Dom Kultury w Przasnyszu,
   Związek Literatów na Mazowszu,
   Księgarnia Polska Książka w Przasnyszu


Motto konkursu:
Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas:
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia
                                                                             Karol Wojtyła

   Wielu nie potrafiło niegdyś i nie potrafi i dziś znaleźć „szczęścia w domu”, jeśli go „nie ma w Ojczyźnie”. Losy Rzeczpospolitej, tak szczególne i tak bolesne, niejednokrotnie inspirowały twórców słowa do wyrażania swojej miłości do Ojczyzny i troski o jej przyszłość. Mieliśmy w swojej historii postacie wybitne, dla których  Polska i wolność były wartością nadrzędną. Do nich należeli ks. Piotr Skarga, poeta Zygmunt Krasiński i kard. Aleksander Kakowski.
   Rok 2012 ogłoszony został Rokiem ks. Piotra Skargi – w wymiarze ogólnopolskim, Zygmunta Krasińskiego i kard. Aleksandra Kakowskiego – na Mazowszu.
   Stąd chcemy, aby VI Mazowiecki Konkurs Literacki miał wydźwięk patriotyczny. Prosimy o nadsyłanie wierszy, odzwierciedlających to wszystko, co czujemy dziś „myśląc Ojczyzna”.


Regulamin VI Mazowieckiego Konkursu Literackiego:
   Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Adresowany jest do autorów dorosłych, zarówno zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w Związkach.
Nadesłane na konkurs wiersze oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Ogólna tematyka dotycząca spraw Ojczyzny.
2. Tematyka specjalna, tj. inspirowana życiem, działalnością, twórczością Piotra Skargi, Zygmunta Krasińskiego lub Aleksandra  Kakowskiego.


   Każdy autor może nadesłać na konkurs napisane w całości przez siebie w języku polskim maksymalnie po trzy utwory z każdej kategorii. Utwory te nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
   Wszystkie utwory autor winien podpisać tym samym godłem i oznaczyć kategorią K.O. ( kategoria ogólna) lub K.S. ( kategoria specjalna).
   Do zestawu wierszy autor załącza zaklejoną kopertę,podpisaną takim jak wiersze godłem, w której zawarte będą następujące informacje: imię i nazwisko, adres, nr. tel. lub adres e-mail oraz krótka notka ( kilka zdań) o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.


Wiersze należy nadsyłać do 16 czerwca 2012r.(Decyduje data stempla pocztowego). na adres:


Koło Miłośników Sztuki TARAS przy TPZP
ul. Rynek 1.
06-300 Przasnysz 
z dopiskiem: VI Mazowiecki Konkurs Literacki


   Wszystkie wiersze oceni jury powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Zamiarem organizatora jest również  wydanie pokonkursowego zbioru, w którym zaprezentować chcemy wiersze laureatów oraz wybrane teksty autorów lokalnych. Wydanie takiego zbioru, wzorem lat ubiegłych,  zależeć będzie od możliwości pozyskania na ten cel środków.
   Każdy autor, nadsyłając na nasz konkurs wiersze, decyduje się tym samym na zaprezentowanie tych utworów przez organizatora w pokonkursowym wydawnictwie i podczas spotkania finałowego bez otrzymywania honorarium.
   Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników planowane jest na jesieni 2012r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród  nastąpi na uroczystym spotkaniu finałowym, na które zostaną zaproszeni laureaci i osoby wyróżnione.


Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Nagrody laureaci winni odebrać osobiście.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela koordynator projektu Bożenna Beata Parzuchowska, nr. tel. 500 313 240, adres e-mail: b_parzuchowska@o2.pl


 


 


 

2012-03-27 14:39:50 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu