Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Konkurs Małych Form Literackich

W związku z przypadającą w tym roku osiemdziesiątą piątą rocznicą śmierci Stefana Żeromskiego organizatorzy:


 


Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie - Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie


oraz Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego “Uzdrowisko Nałęczów” w Nałęczowie


Ogłaszają!


 


VII
Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich
im. Stefana Żeromskiego
Regulamin


 


1. Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany zarówno do twórców mających dorobek literacki, jak i debiutantów oraz młodzieży szkolnej. Tematyka prac powinna nawiązywać do problematyki poruszanej przez Stefana Żeromskiego, biografii pisarza, szczególnie  w odniesieniu do jego związków z Nałęczowem.


 


2. Na konkurs można wysyłać utwory (eseje, analizy, komentarze) niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Ilość  prac dowolna.


 


3. Prace w  trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy przesyłać na adres:


Muzeum Stefana Żeromskiego


ul. Żeromskiego 8


24-150 Nałęczów


w terminie do 31 maja 2010 roku.


 


4.  Jury przyzna nagrody pieniężne dla twórców dorosłych i nagrody rzeczowe dla młodzieży szkolnej oraz wyróżnienia honorowe. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada 2010 roku w 85.rocznicę śmierci Patrona konkursu. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród.


 


5. Prace nadesłane na konkurs pozostają u organizatorów, którzy podejmą starania o publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane.


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania utworów bez dodatkowego honorarium.


 


6. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych  w informacjach o wynikach konkursu i publikacjach pokonkursowych.


 


7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu:


81 501 47 80 lub na stronie muzeum 


 

2010-01-16 09:56:58 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu