Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza

REGULAMIN II SOCHACZEWSKIEGO TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
O „KAŁAMARZ   METAFOR”


I. Organizatorem Turnieju jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie  oraz  Grupa Sochaczewskie Wieczory Literackie


II. Impreza  odbędzie się  w  dn. 25 listopada 2011 r. w  Czytelni MBP w Sochaczewie, ul.  Żeromskiego  39 A.  Godzina rozpoczęcia  - 1700.


III. Konkurs poetycki jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla wszystkich miłośników poezji z całego kraju którzy ukończyli 16 lat,  zarówno amatorów  jak i profesjonalistów.


IV. Każdy autor  może zgłosić  1 utwór poetycki, który stanowi  oryginalne dzieło jego pracy twórczej, nigdzie dotąd nie nagradzane i  nie publikowane. Tematyka utworów jest dowolna.  Utwory zgłaszane do turnieju nie powinny  przekraczać   50  wersów.


V. Osoba  zgłaszająca wiersz  oświadcza, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich  praw autorskich.


VI. Uczestnicy turnieju mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną  publicznością  oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych  przypadkach  organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.


VII. Zgłoszenia utworu należy dokonać przed rozpoczęciem konkursu – najlepiej nadsyłając maszynopis lub wydruk komputerowy na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie (tradycyjny list  lub wiadomość  poczty elektronicznej)  do dnia 22 listopada 2011r. Ostateczne zamknięcie listy uczestników nastąpi w dniu imprezy, na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.


Dane do korespondencji:
Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie
ul.  Żeromskiego 39A
96-500 Sochaczew
a-mail:  mbp.sochaczew@gmail.com
z dopiskiem na  kopercie: Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza


VIII. Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby  Organizatora w celu prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, wydawania, odbioru i rozliczania nagród  oraz publikację wierszy,  imion  i nazwisk laureatów na stronie internetowej Organizatora,  w  materiałach promocyjnych i  w lokalnej prasie zainteresowanej Turniejem, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia  poza przyznanymi nagrodami.


IX. Wyboru najlepszych wierszy i podziału nagród dokona Jury powołane przez Dyrektora Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Sochaczewie.  Obradom  Jury przewodniczył będzie Miłosz Kamil Manasterski –poeta, prozaik, animator kultury,  członek Związku Literatów Polskich.


X. Dla zwycięzców przewidziano nagrody,  w tym 1 Główną Nagrodę pieniężną  w wysokości  500 zł, 2 wyróżnienia pieniężne w wysokości 200 zł   oraz nagrody książkowe.  Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.


XI. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.


XII. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod  nr  tel.  (46)  862 46 61.


 plkacik


 

2011-11-02 11:00:46 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu