Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Konkursu na piosenkę

REGULAMIN „KONKURSU NA PIOSENKĘ”
OGŁOSZONEGO W ROKU CZESŁAWA MIŁOSZA


Organizatorzy:
Polskie Radio Łódź
Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ
Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ


Nagrody:
- główna nagroda, ufundowana przez Polskie Radio Łódź - 2 tysiące złotych
- dla wyróżnionych – nagrody rzeczowe
- wszyscy nagrodzeni, a także autorzy najlepszych wierszy otrzymają egzemplarze tomików pokonkursowych


Decyzję o rozdziale nagród oraz ich wysokości, jury podejmie na posiedzeniu zamykającym konkurs.


W skład jury wchodzą:
prof. Jacek Brzozowski – przewodniczący
prof. Krystyna Pietrych
dr Tomasz Cieślak


Zasady uczestnictwa:
- konkurs ma charakter otwarty
- do udziału zapraszamy twórców niezrzeszonych i zrzeszonych w związkach twórczych
- prace zawierające 1 utwór - należy oznaczyć godłem (pseudonimem), to samo godło powinno znaleźć się na kopercie z danymi autora (imię, nazwisko, adres, telefon, mail)
- dopuszczalne jest przysłanie kilku utworów tego samego autora
- każdą pracę należy nadsyłać jako oddzielny zestaw
- nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane / autor proszony jest o załączenie oświadczenia o autorskim charakterze pracy – „Niniejszym oświadczam, że praca jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich”.
- prace w formie wydruków komputerowych - W 1 EGZEMPLARZU należy nadsyłać do 31 grudnia 2011 r. pod adresem:


Polskie Radio Łódź
ul. Narutowicza
130, 90-146 Łódź


- organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych utworów.


Sprawy organizacyjne:
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2012 r. w Polskim Radiu Łódź
- autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w tomiku pokonkursowym najlepszych, wybranych przez organizatorów wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach
- tomiki pokonkursowe zostaną wydane w 2012 r.
- autorzy utworów zamieszczonych w tych tomikach zostaną zaproszeni na uroczystą promocję zbiorków, która odbędzie się w Polskim Radiu Łódź i otrzymają tomiki w prezencie
- uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród i promocji tomiku – na koszt
własny autorów


Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu
JOANNA SIKORZANKA
j.sikorzanka@radiolodz.pl
tel. 42-675 39 52


 


 

2011-09-24 19:01:23 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu