Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O LAUR OPINA”

Cele  Konkursu:
- konfrontacja twórczości poetyckiej
- ożywienie życia literackiego ziemi ciechanowskiej
- propagowanie i promocja współczesnej poezji


Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka konkursu jest dowolna. /przewiduje się przyznanie nagrody za wiersz o tematyce związanej z Opinogórą/
2. konkurs ma charakter otwarty
3. uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/ wyłącznie w maszynopisie
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.
5. Wiersze należy nadesłać na adres:Centrum Kultury i Sztuki
ul. Strażacka 5
06-400 Ciechanów


6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem "O Laur Opina" i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres i telefon kontaktowy
7. Termin nadsyłania prac upływa 10 września 2011roku / decyduje data stempla pocztowego/
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas Międzynarodowego Dnia Ciechanowskiej Jesieni Poetyckiej / 6 października 2011/
9. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone
10. Jury powołane przez organizatora decyduje o ilości i podziale puli nagród. Organizator wstępnie przewiduje, 3 nagrody oraz nagrodę specjalną za utwór związany z tematyką:  Zygmunt Krasiński lub Opinogóra.
11. Organizator przewiduje wydanie Jednodniówki Poetyckiej z wierszami nagrodzonymi oraz w przyszłości wydanie tomiku dekadowego z utworami nagrodzonymi w konkursie, w związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich.
12. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
13. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
14. Organizator nie wysyła nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.
15. Organizator nie zwraca osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.


Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Imprez, Edukacji i Kina CKiSz. Tel. 0- 23 672 35 09, 0-23 672


Organizator:
Centrum Kultury  i Sztuki  w  Ciechanowie


Współorganizatorzy:
Związek Literatów na Mazowszu
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


Zorganizowano przy pomocy finansowej :
Samorządu Województwa Mazowieckiego
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Zakładu Wydawniczo – Poligraficznego ARJADNA


Patronat medialny:
Katolickie Radio Ciechanów
Tygodnik Ciechanowski
Tygodnik "Extra Ciechanów"
Tygodnik "Czas Ciechanowa"


 laur


 


 


 

2011-07-26 11:29:20 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu