Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


V. Ogólnopolski z udziałem poetów polonijnych konkurs poetycki im. "św. Jana z Dukli" w Dukli

    Urząd Gminy Dukla ogłasza IV. konkurs poetycki im. „św. Jana z Dukli". Konkurs jest adresowany do poetów i twórców regionalnych, polskich oraz do poetów polonijnych. Warunkiem udziału w konkursi jest nadesłanie do trzech wierszy dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku. Tematyką konkursu jest życie i działalność św. Jana z Dukli oraz Ojca Świętego Jana Pawła II.
    Wiersze powinny być nadesłane w kopercie bez adresu nadawcy zawierającej drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę opatrzoną godłem oraz zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy i e-mailowy (jeśli dany autor go posiada), numer telefonu, oraz datę urodzin i miejscowość.
  
   Przewidziane są trzy nagrody w dwóch kategoriach: ogólnopolskiej z udziałem poetów polonijnych i regionalnej:


Kategoria ogólnopolska z udziałem poetów polonijnych:
1. nagroda dla dzieci-do 12 roku życia
2. nagroda młodzieżowa-od 12-18 roku życia
3. nagroda-dorośli, dla osób powyżej 18 lat
Kategoria regionalna:
1. nagroda dla dzieci-do 12 roku życia
2. nagroda młodzieżowa-od 12-18 roku życia
3. nagroda-dorośli, dla osób powyżej 18 lat


   Termin nadesłania prac mija 30.09.2011 r. Termin uroczystego rozdania zostanie podany w październiku 2011 r. Pozostałe informacje  (tak jak dokładny czas i miejsce ogłoszenia wyników, wręczenia nagród) będą umieszczane na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminny Dukla oraz na stronach internetowych
   www.dukla.pl i www.poezja.dukla.pl.
  
  Wiersze prosimy nadsyłać na adres:
  
Urząd Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla z dopiskiem:
 
    "Konkurs Poezji" oraz daną kategorią, lub dostarczyć osobiście do pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Dukla. Wiersze ocenią jurorzy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także ich wiersze zostaną opublikowane na łamach miesięcznika "Dukla.pl".
   Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, wiersze laureatów zostaną opublikowane nieodpłatnie.


   Celem konkursu jest propagowanie wielkiego wkładu w historię i  pamięci św. Jana z Dukli oraz Papieża Jana Pawła II.


Organizatorzy


 


 


 

2011-04-27 10:25:09 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu