Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


V Mazowiecki Konkurs Literacki

Koło Miłośników Sztuki TARAS
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
V Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:
 W cieniu przechodzącego Piotra...


Współorganizatorzy konkursu:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu,
Księgarnia „Polska książka”
Związek Literatów na Mazowszu.


Celem konkursu jest:
- Zwrócenie uwagi na wartości religijno-etyczne, które ukazywał Jan Paweł II i rozbudzenie refleksji nad tym, co z nich pozostało po jego śmierci.
- Uczczenie pamięci Jana Pawła II i ukazanie znaczenia Jego Pontyfikatu dla świata, dla Polski i dla każdego człowieka wiary. 
- Włączenie się w obchody roku beatyfikacji Jana Pawła II,
- Rozwijanie talentów literackich twórców lokalnych i wymiana doświadczeń z poetami innych regionów,
- Promocja Ziemi Przasnyskiej.


W konkursie mogą brać udział poeci dorośli z Polski i zza granicy, którzy w swoim dorobku twórczym posiadają wiersze poświęcone polskiemu Papieżowi, jego życiu i nauczaniu.


Warunkiem uczestnictwa w V Mazowieckim Konkursie Literackim jest nadesłanie do dnia 30 kwietnia 1 - 5 autorskich utworów poetyckich w 4 kopiach, pisanych w języku polskim na adres:


KMS TARAS przy TPZP
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz.


Do wierszy należy dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o prawie autorskim do nadesłanych utworów.


Zamiarem organizatorów jest opracowanie i wydanie materiałów pokonkursowych w formie tomu poezji pt; W cieniu przechodzącego Piotra... Będzie to jednak zależało od możliwości pozyskania koniecznych funduszy.


Oceny wierszy i kwalifikacji do ewentualnego wydruku dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy i krytycy literatury.


Jury wyłoni spośród uczestników trzech laureatów nagród głównych oraz przyzna trzy wyróżnienia a także dokona kwalifikacji utworów do druku.


Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.


Ogłoszenie wyników konkursu i promocja książki odbędzie się podczas imprezy finałowej, planowanej na październik/listopad 2011r.


Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza jednoczesną zgodę na wydruk w ww wydawnictwie. Jako honorarium autorzy wydrukowanych utworów otrzymają zbiorki poezji w proporcji uzależnionej od ilości zakwalifikowanych wierszy.


Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 500 313 240 , adres e-mail: b_parzuchowska@02.pl


 


 

2011-03-15 11:35:34 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu