Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

1. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.


2. Celem konkursu jest:


promocja twórczości poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego


konfrontacja twórczości poetyckiej


stwarzanie możliwości kontaktów literackich 


3.   Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres


organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.


4.   Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepsze zostaną nagrodzone wyróżnieniem specjalnym.


5.   Prace należy nadsyłać do 31 marca każdego roku /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem „ O Laur Sarbiewskiego”. Prace nadesłane po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu i rozpatrywane będą przez jury w następnym roku kalendarzowym.


6.   Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem.


Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.


7.   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 maja br. podczas Inauguracji VI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.


8.   O wręczeniu nagród zostaną powiadomione tylko osoby nagrodzone.


9.   Powołane przez organizatorów Jury pod przewodnictwem   o. Stanisława Opieli decyduje o podziale nagród.


10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.


11. Osoby nagrodzone w poprzednich edycjach nie mogą brać udziału w konkursie.


12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


13. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.


14. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejazdu.


15. Wiersze należy nadesłać na adres:


Miejskie Centrum Kultury


ul. Płocka 50


09-100 Płońsk


tel. / fax 0 23 662 27 02


              0 23 662 22 32


16. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym


bez osobistego honorarium. Udział w Konkursie


jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu.


Wszelkich informacji udzielamy pod nr.tel.


0 23 662 22 32 w 16.


e – mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl


 


 


Konkurs jest organizowany z okazji 415 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”


 


Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII  Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.


 


Organizatorzy:


Miejskie Centrum Kultury w Płońsku


Związek Literatów na Mazowszu


 


Konkurs jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


 

2010-03-01 11:56:25 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu