Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Andrzej Zygmunt Rola – Stężycki

Andzrej Rola-Stężyckiur. 1.01.1945. Absolwent Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Warszawie. Publicysta, dziennikarz, historyk, regionalista i genealog. Były pracownik resortów: obrony narodowej, leśnictwa i kultury. Od roki 1995 dyrektor Instytutu Genealogii w Grójcu. Od dnia 1 stycznia 2010 emeryt. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Rosyjskiego Towarzystwa Genealogicznego w Petersburgu.
 
Prace literackie podjął w roku 1974 publikując w prasie – najczęściej lokalnej: „ Tygodnik Radomski”, „Radomir”, „Gościniec”, „Gazeta Grójecka”, „Życie Żyrardowa”, „Odcienie”, „Okolica”, itp. – regionalne eseje historyczne, zaś w prasie ogólnopolskiej: „Pro Memoria”, „Pro Fide Rege et Lege”, „Narrator”, „Kolekcjoner Włocławski” i polonijnej w USA: „Pomost” - szkice z zakresu badania dziejów rodzin i artykuły historyczne.
 
W kwartalniku historycznym „Pro Memoria” – przez niespełna dwa lata pełnił obowiązki zastępcy redaktora naczelnego. Działalność publicystyczną nadal kontynuuje, publikując w „Okolicy” – Gazecie Południowego Mazowsza, której jest stałym współpracownikiem – cykliczne artykuły historyczne.
 
Ogółem, opublikował ponad 260 obszernych artykułów tematycznych z zakresu historii, dziejów regionu, heraldyki i genealogii.
 
W roku 1992 wydał swoją pierwszą publikację zwartą pt: „Grójeckim traktem. Sprawy i ludzie”, będącą zbiorem 50 esejów traktujących o dziejach  Południowego Mazowsza , ze szczególnym  uwzględnieniem terytorium zawartego w historycznych granicach powiatu  grójeckiego.

Kolejne publikacje: „Opowieści Grójeckie” – stanowiące kontynuację tematyczną poprzedniej książki” i „Bąbel w kałamarzu” – zbiór autobiograficznych opowiadań wspomnieniowych – ukazały się drukiem w roku 2002.
 
W roku 2007 wydał mój pierwszy album fotograficzno - opisowy pt: „Gniazda. Pałace i dwory w Grójeckiem” – stanowiący katalog zabytkowych obiektów budownictwa rezydencjonalnego w regionie. Rok później – 2008 – opublikował kolejny album z cyklu – pt. „Świątynie. Kościoły i kaplice w Grójeckiem” – będący katalogiem obiektów budownictwa sakralnego.
 
W roku 2009 wydał II wydanie - zmienione – „Grójeckiego traktu”, zaś  2010 – trzeci tom regionalnej trylogii pt. „Grójeckie opłotki”  i „Słowo o Bolesławskim” – będącym szkicem biograficznym grójeckiego artysty malarza – Zbigniewa Bolesławskiego, oraz  kolejny album pt: „Rezydencje…ziemiańskie siedziby w Grójeckiem” – stanowiący kompendium wiedzy o obiektach regionalnego budownictwa rezydencjonalnego, w tym obiektach zabytkowych.
    
Rok 2012 zainicjował kolejnym zbiorem historycznych esejów regionalnych pt: „Mój Grójec”, oraz albumem fotograficznym pt: „Kościoły i kaplice dekanatu drzewickiego w Diecezji Radomskiej”., natomiast rok 2013 Autor zamknął książką pt: „Różanna. Wieś w ginie Odrzywół” – będącą monografią  wsi w powiecie przysuskim.

Rok 2014 był równie  twórczym, bowiem opublikowane zostały kolejne prace: „Ciekawy Grójec” – książka  będąca kontynuacją uprzednio wydanych zbiorów esejów historycznych  dotyczących Mazowsza Południowego, oraz I tom  „Szlachty gniazdowej w Grójeckiem”,  pierwszy z planowanych ośmiu tomów herbarza traktującego o 310 gniazdowych rodach szlacheckich wywodzących się z Grójeckiego.

Niemniej  owocny był rok 2015, w którym ukazały się kolejne książki: „Łęgonice Małe. Wenecja Zapilcza”- będąca monografią niegdyś nadpilickiego miasta w gminie Odrzywół w powiecie przysuskim, oraz „Kacałowe siedlisko” -  omawiająca dzieje zabytkowej  architektury drewnianej Podlasia.

W roku 2016 opublikował już dwie kolejne książki: „Grójec i nie tylko” – kolejną, piątą już część regionalnych esejów historycznych z  cyklu „Grójecczana”, oraz „Przekręty historii” – traktująca o  mitach i przekłamaniach w historii Polski.

   Obecnie prowadzi prace nad kilkoma publikacjami regionalnymi:  „Odrzywół. Gród Dobrogosta” -  monografia wsi gminnej w powiecie przysuskim , trzecią częścią tzw. „Trylogii odrzywolskiej”, po „Różannie…” i „Łęgonicach Małych…”, „Grójeckim słownikiem biograficznym” – obejmujących 220 postaci, oraz albumami: „Nekropolie. Cmentarze i kaplice w Grójekiem”, oraz „Budownictwo industrialne w Grójeckiem”.
Równolegle powstają książki bardzo osobiste: wspomnieniowa „Heca w tornistrze” ,  genealogiczna „Stężyccy. Dzieje rodu w zarysie”, oraz kolejna publikacja genealogiczna pt: „Herbarz łochowski”.

Jest także autorem artykułów publikowanych w pokłosiu konferencji naukowych – organizowanych przez Muzeum Szlachty w Ciechanowie,   „Zeszytach  regionalnych” – w Zambrowie  i  antologii   twórczości Grupy Poetyckiej IWA  w Łochowie.

Odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, w tym medalami: „Zasłużony dla powiatu grójeckiego” – 2010, za długoletnią i skuteczną pracę na rzecz społeczeństwa, upowszechnianie kultury i krzewienie tradycji turystyczno – krajoznawczych regionu i „Pro Masovia” – 2015, za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Dorobek twórczy Andrzeja Zygmunta Rola- Stężyckiego
 

 

 

 

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu