Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Teresa Kaczorowska - Prezes

 

T.KaczorowskaUtalentowana pisarka, poetka, reporterka, publicystka. Doktor nauk humanistycznych, autorka czterech tomików poezji i dziewięciu tomów prozy w tym cenionych książek reporterskich. Posiada wyjątkowe uzdolnienia organizacyjne – współtworzy wiele corocznych imprez literackich w regionie. Między innymi jest inicjatorką międzynarodowej imprezy naukowo-literackiej Chrześcijański Horacy z Mazowsza, poświęconej sławnemu jezuickiemu poecie epoki baroku ks. Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu oraz Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, którego jest prezesem. Była dziennikarką mazowieckiego wydania Gazety Wyborczej, współpracowała też z Polskim Radiem, Warszawskim Ośrodkiem Telewizyjnym i wieloma redakcjami czasopism w kraju i za granicą. Od 1999 redaguje periodyk Ciechanowskie Zeszyty Literackie. Pod jej redakcją ukazało się kilka almanachów i antologii poezji, wybór wierszy Mieczysława Haimana oraz biograficzna encyklopedia regionalna „Kto jest kim w Ciechanowskiem”. Utwory literackie Kaczorowskiej tłumaczono na język angielski, portugalski, norweski, niemiecki, ukraiński i  litewski. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń w tym Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, nagrodę Starosty Ciechanowskiego, nagrodę IV Salonu Książki Polonijnej i nagrodę honorową Kongresu Polonii Amerykańskiej. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku i Ministerstwa Kultury RP. W 2008 otrzymała tytuł Ciechanowianina Roku. Kaczorowska przez wiele lat stała na czele Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie, Związku Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, zaś obecnie jest Prezesem Zarządu Związku Literatów na Mazowszu.

Publikacje książkowe:
1. Wyrwani z gniazd, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1997
2. Nie odpłyną rzeki snu, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1998
3. W cieniu araukarii. Spotkania z Polonią brazylijską, Książka i Wiedza, Warszawa 2000
4. Kiedy jesteście, mniej boli.., Oficyna Wydawnicza Rymsza, Gdynia 2003
5. Zapalają ognie pamięci, MON, Warszawa 2005
6. Children of the Katyn Massacre, McFarland, USA 2006
7. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2005
8.Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
9. Herodot Polonii amerykańskiej Mieczysław Haiman (1888-1949), Muzeum Wychodźstwa Polskiego Łazienki Królewskie, Warszawa 2008

Zbiory poezji :
1. Dotyk prawdy, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2002
2. Ze słowikiem w duszy, Nowy Świat, Warszawa 2004
3. Cztery wiosny,Nowy Świat,Warszawa 2008
4. Dla Wandy, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2009

Opracowania książkowe i redakcja:
1. Kto jest kim w Ciechanowskiem, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 1994
2. Twórcy... drzewa ziemi naszej, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1995
3. Reminiscencje hiszpańskie, Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych, Ciechanów 1996
4. Dziewiąta struna, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Ciechanów 1997
5. Słowem ocalić słowo, Stowarzyszenie Pracy Twórczej, Wojewódzki Dom Kultury, Ciechanów 1997
6. Romantycznej ziemi czar, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
7. Młodzieńczy oddech, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
8. Mieczysław Haiman, Herodot Polonii poetą. Wiersze wybrane, Teresa Kaczorowska: Wybór, układ, wstęp i zarys poetyckiej biografii (Wydawnictwo PWP „Gryf”, Ciechanów 2005
9. Pierwsza dekada. Ciechanów literacki, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
10.Alfred Borkowski, Wieczorne rozmyślania, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
11. Zenona Cieślak-Szymanik, Rzeka mojego uroczyska, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
11. Igor Kantorowski, turysta, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
12. O Laur Opina,Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008

Ciechanowskie Zeszyty Literackie (redakcja):
Nr 1, Pierwszy lot, Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”,Ciechanów 1999
Nr 2, Z przełomu tysiącleci, Związek Literatów Polskich Oddział w Ciechanowie, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Tess”, Ciechanów 2000
Nr 3, Piętno Norwida, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2001
Nr 4, Powiew Romantyzmu, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2002
Nr 5, W zaczarowanej dorożce, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2003
Nr 6, Niosąc pamięć, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2004
Nr 7, Chrześciański Horacy z Mazowsza, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2005
Nr 8, Tropami Henryka Sienkiewicza, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2006
Nr 9, Żeromski na salonach, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2007
Nr 10, Z Posłem Prawdy, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008
Nr 11, Przyjaźń dwóch wieszczów, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2009

Najważniejsze prace i artykuły naukowe:
1. Kanclerz Polonii amerykańskiej w Paryżu, Materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Polacy we Francji”, Institut de Recherches Biographiques w Vaudricourt 2004.
2. Pierwszy historyk Polonii poetą, „Temat”, Bydgoszcz 2004.
3. Mieczysław Haiman - wskrzesiciel dumy Polonii, ,,Studia Polonijne”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.
4. Mieczysław Haiman. Pierwszy historyk Polonii jako żeglarz, Sokół i poeta, „Przegląd Polonijny”, Rok XXXI-2005-z. 2 (116), Kraków 2005.
5. Literat, historyk i pierwszy Kustosz Polonii, „Profile” nr 1, Rochester Hills, Michigan 2006.
6. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu, „Rocznik Mazowiecki”, tom XVIII, Warszawa 2006.
7. Mieczysław Haiman – „Herodot” del la diaspora polonaise d”Amerigue, Centre Scientifique Academie Polonaise Sciensce a Paris, vol. 9, s. 232-241, Varsovie-Paris 2006.
8. Mieczysław Haiman, Herodot Polonii poetą. Wiersze wybrane, Teresa Kaczorowska: Wybór, układ, wstęp i zarys poetyckiej biografii, Wydawnictwo PWP „Gryf”, Ciechanów 2005.
9. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu, „Studia Mazowieckie”, Rok III/IX, nr 3, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007.
10. Pobyt Marii Skłodowskiej-Curie w Szczukach na Mazowszu 1886-1889, „Studia Mazowieckie”, Rok III/IX, nr 4, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007.
11. Historyk, poeta i pierwszy kustosz Polonii amerykańskiej, „Teczka”, nr 91/2007, Paryż.
12. Bolesław Biegas, pupil Aleksandra Świętochowskiego, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, Rok X, nr 10, Związek Literatów Polskich, Ciechanów 2008.
13. Mieczysław Haiman – historyk Polonii amerykańskiej, w: Polska – dwa światy Kraj i Polonia, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polacy w Ameryce Północnej – 400-lecie”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009

 

Prywatna strona Teresy Kaczorowskiej

 

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu