Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Piotr Marcin Kaszubowski - Wiceprezes

P.M.Kaszubowski(ur. 16 lipca 1969 w Warszawie), historyk, etnograf, regionalista, publicysta, poeta.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (matura 1988) oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej - dyplom 1997). Od 2000 r. kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

Członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej (od 2006 r.), sekretarz kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego (od 2005 r.), członek Rady Programowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza (od 2008 r.), wiceprezes Oddziału Północno-mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2009 r.), członek zarządu Oddziału Ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2009), członek-założyciel Związku Literatów na Mazowszu (2009) oraz Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego (2009), członek Klubu Literackiego Przaśnik, sekretarz Klubu Gazety Polskiej w Przasnyszu.

Współorganizator życia literackiego w rejonie Przasnysza, sesji popularno-naukowych, wystaw historycznych, Galerii Św. Stanisława Kostki w Rostkowie (2000). Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, periodykach naukowych i literackich oraz pracach zbiorowych. W latach 1995-1996 redaktor naczelny miesięcznika samorządowego Ziemia Przasnyska.

 

Publikacje zwarte
Pisane nocą (wiersze), Przasnysz 2005, ISBN 83-921131-6-0;
Historia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego á Paulo w Przasnyszu (1907-2007), Przasnysz 2007;
Potężny w duchu i potężny w ciele. Opowieść o Stanisławie Chełchowskim, Przasnysz 2007, ISBN 978-83-923536-0-7;
Przasnyskie portrety. Część druga (z A. Borkowskim), Ciechanów-Przasnysz 2008, ISBN 978-83-894084-3-3;
Edmund Majkowski. Rzeźba (katalog wystawy), Przasnysz 2008, ISBN 978-83-919248-6-0;
 Almanachy poetyckie 

Na receptę. Almanach przasnyskich poetów, Przasnysz 2003, s. 43-48, ISBN 83-919248-0-7;
Zbliżenia. Almanach poetycki mławsko-przasnyski, Przasnysz 2007, s. 23-26, ISBN 83-922105-2-2;
Rozmowa pokoleń. Ciechanowski Almanach Poezji, Ciechanów 2007, s. 42-45, ISBN 978-83-925373-8-0;
 

Artykuły
Śladami patrona, [w:] Aleksander Drwęcki, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie przasnyskim 1881-2001, Przasnysz 2002, s. 147-154, ISBN 83-913873-1-3;
Z dziejów harcerstwa w powiecie przasnyskim w latach 1917-1950, [w:] 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na ziemi przasnyskiej, pod red. Tadeusza Siółkowskiego, Przasnysz 2002, s. 19-36, ISBN 83-913873-4-8;
Muzeum Historyczne w Przasnyszu, [w:] Muzealnictwo regionalne u progu XX wieku, Materiały z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego, Ostrołęka-Myszyniec 27-28 sierpnia 2005 roku, Ostrołęka 2005, s. 61-64, ISBN 83-912454-9-7;
Portret przasnyszan (recenzja), [w:] Chrześcijański Horacy z Mazowsza, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie", nr 7, Ciechanów 2005, s. 133-135, ISBN 83-89408-13-9;
Powrót do Mchowa Alfreda Borkowskiego (recenzja), [w:] Tropami Henryka Sienkiewicza, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie". nr 8, Ciechanów 2006, s. 178-180, ISBN 978-83-89408-21-1;
Przasnysz i Rostkowo w dobie milenijnej konfrontacji, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom X, wydanie jubileuszowe, Mława 2006, s. 177-197, ISBN 83-907174-47;
Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XX w., [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku, "Ciechanowskie Studia Muzealne", Tom V, Ciechanów 2007, s. 231-238, ISBN 978-83-924854-1-4;
Stanisław Chełchowski z Chojnowa – ziemianin, naukowiec, obywatel, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, "Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziedzictwo Kulturowe", Warszawa 2007, s. 141-161, ISBN 978-83-7244-876-7
Stanisław Chełchowski - szkic do portretu, "Studia Mazowieckie", rok III/IV, nr 2, Pułtusk-Ciechanów 2007, s. 103-118;
Kazimierz Chełchowski - szkic do portretu, [w:] Żeromski na salonach, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie", nr 9, Ciechanów 2007, s. 72-78, ISBN 978-83-89408-28-0;
Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w latach 1980-1984. Geneza diecezjalnych pielgrzymek do Rostkowa, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom XI, Mława 2007, s. 143-155, ISBN 93-9072-47;
Odwilż październikowa i narastanie konfliktu, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom XII, Mława 2008, s. 111-122, ISBN 83-9073-48;
Kazimierz Chełchowski - lekarz i społecznik, "Studia Mazowieckie", rok IV/X, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2008, s. 163-167.
Tradycje życia zakonnego w Przasnyszu, [w:] Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu (z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny). Materiały z sesji naukowej "Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864 r.", Ostrołęka 2008, s. 146-157, ISBN 978-83-86122-91-2.
Przasnysz w roku utworzenia polskiej fundacji pasjonistów, "Słowo Krzyża". Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów, t. 2, Warszawa 2008, s. 34-40, ISSN 1897-7618.
Biografie zaklęte w kamieniu, [w:] Znaj. Ogólnopolskie pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kwartalnik artystyczno-naukowy, nr 2/2009, s. 165-167.

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu