Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


REGULAMIN VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Związek Literatów na Mazowszu i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział Północno-Mazowiecki serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Alfreda Borkowskiego.


Regulamin Konkursu


1. Cel konkursu:


– przypomnienie twórczości Alfreda Borkowskiego (15 VI 1930 – 12 II 2012), lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską.


Alfred Borkowski urodził się w Mchowie pod Przasnyszem, w Przasnyszu kończył szkołę podstawową i średnią, a w Ciechanowie przez wiele lat mieszkał, pracował i tworzył. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Płońskiej. Był autorem ponad trzydziestu książek prozatorskich, gł. o tematyce regionalnej oraz jedenastu zbiorów poezji.


– ocalanie i utrwalanie wiedzy o przeszłości Mazowsza.


– edukacja historyczna społeczeństwa.


– integracja środowisk literackich i regionalnych.


– promocja regionu przez sztukę.


2. Konkurs adresowany jest do osób niezrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, piszących w języku polskim.


3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 15 maja 2024 r., na adres organizatora jednego utworu o cechach formalnych znamiennych dla prozy Alfreda Borkowskiego (klechda, legenda, opowiadanie, historia miejscowości, biografia, historia rodziny, opis obyczaju), o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego dziejami Mazowsza, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego.


Utwór należy przesłać w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Alfreda Borkowskiego. W przypadku przesłania wydruku komputerowego należy dołączyć płytę CD, DVD lub pendrive z zapisanym tekstem. Dopuszczalna jest wysyłka tekstu mailem z analogicznym dopiskiem w tytule.


4. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy. W przypadku prac nadesłanych mailem  powyższe dane należy dodać jako osobny załącznik. 


5. Prace konkursowe ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą pisarze, historycy i regionaliści. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.


6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe oraz wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.


7. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody mogą odebrać laureaci lub upoważnione przez nich osoby przez trzy miesiące po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz organizatorów.


8. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 15 czerwca 2024 r. w rocznicę urodzin Alfreda Borkowskiego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.


9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.


10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w „Roczniku Przasnyskim”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.


11. Utwory należy nadesłać na adres:


Piotr Kaszubowski


Berka Joselewicza 10


06-300 Przasnysz


tel. 798 041 801


e–mail: pikas@op.pl


Organizatorzy:


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej


Związek Literatów na Mazowszu


Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział Północno-Mazowiecki z siedzibą w Ciechanowie


 AfrdB

 

 

 

 

2024-01-31 17:07:54 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu