Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Zmarła poetka i malarka Marianna Olkowska

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Podsumowanie Roku 2023 Związku Literatów na Mazowszu

  Kończący się Rok 2023 r. był bardzo pracowity, szczególnie dla Zarządu ZLM, gdyż był rokiem dwóch Srebrnych Jubileuszy: 25-lecia ZLM i 25-lecia wydawania periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. Aby je przygotować trzeba było włożyć ogromną pracę - spotykaliśmy się na posiedzeniach wielokrotnie, nawet kilka razy w miesiącu, składaliśmy wnioski o fundusze, działaliśmy, pracowaliśmy - przypomnę, że czynimy to społecznie, a tak naprawdę jak na etatach…Udało się nam jednak ten podwójny Srebrny Jubileusz pięknie uczcić, bowiem:


- Wydaliśmy:


1. „Ciechanowskie Zeszyty Literackie ” nr 25 pt.  Srebrny jubileusz - 25 lat – (wrzesień 2023), z utworami wszystkich 26 członków ZLM


2. CD „Podróż do Erato” z utworami 14 poetów Związku Literatów na Mazowszu z muzyką Wojtka Gęsickiego (październik 2023)


3. Okolicznościowy folder „Podwójne 25 lat” z tekstem Teresy Kaczorowskiej


- Przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy dwie wystawy Podwójny Srebrny Jubileusz Związku Literatów na Mazowszu oraz „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” (czerwiec-grudzień 2023) - jedną objazdową (prezentowano ją do tej pory w muzeach w Gołotczyźnie i Opinogórze, MBP w Ciechanowie, ECA w Sannikach, Książnicy w Płocku, MBP w  Przasnyszu, a drugą plenerową (przy pomocy UM Ciechanów) - na ul. Warszawskiej w Ciechanowie.


- Odbyły się 4 kwartalne Spotkania pisarzy Związku Literatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie /Krzywa Hala/


- 2 marca 2023 r. – z dr. Teresą Kaczorowską /Ciechanów/


- 18 maja 2023  - z Andrzejem Zygmuntem Rolą-Stężyckim /Grójec/


- 21 września 2023 r. – z dr. Piotrem Kaszubowskim /Przasnysz/


- 16 listopada 3023 r. – z Juliuszem Erazmem Bolkiem /Warszawa/


- Uczestniczyliśmy (6 poetów) w międzynarodowym wydarzeniu plastyczno-poetyckim SŁOWOOBRAZY w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  (2 maja 2023).


- Punktem kulminacyjnym naszego podwójnego JUBILEUSZU była GALA - Podwójny Srebrny Jubileusz Związku Literatów na Mazowszu oraz „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” - 7 października 2023 r. /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Oranżeria – m.in. z uhonorowaniem 6 pisarzy odznaczeniami państwowymi i marszałkowskimi.


  Ponadto Jubileuszowe spotkania, podczas których prezentowaliśmy nasz dorobek 25 lat, odbyły się - poza Ciechanowem, Gołotczyzną i Opinogórą - także w innych miejscowościach: w Europejskim Centrum Artystycznym im. F. Chopina w Sannikach (14 listopada 2023), w Książnicy Płockiej w Płocku (15 listopada 2023), w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu (12 grudnia 2023). 


***


- Poza jubileuszowymi spotkaniami odbyły się też wszystkie 4 cykliczne imprezy literackie, które współorganizujemy:


- XXIII Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO) - 21 marca 2023


po raz pierwszy została on włączony w ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Poezji    ustanowionego przez UNESCO.


-  XVIII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” - 12-14 maja 2023 r.


- XXXIV Wiosna Literatury w Gołotczyźnie - 15 czerwca 2023 r.


- XXVIII Ciechanowska Jesień Poezji – 6-7 października 2023 r.


 


- Współorganizowaliśmy też 4 konkursy literackie  (Złote Pióro, „O Laur Sarbiewskiego” „O Laur Posła Prawdy”, „O Laur Zygmunta z Opinogóry”)


- Ponadto członkowie ZLM odbywali spotkania autorskie, uczestniczyli w konferencjach naukowych i w licznych imprezach kulturalnych, prowadzili różne spotkania, bywali jurorami w konkursach,  zbierali nagrody i odznaczenia. 


  Pisarze Związku Literatów na Mazowszu w Ciechanowie wydali w 2023 r. tez kilka autorskich  książek. Wiem tylko o niektórych:


1. Zdzisław Zembrzycki, Etiuda życia 


2. Krzysztof Bieńkowski, Mocarz i człowiek


3. Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki, Ród Łabędziów w Przysuskiem i nie tylko


4. Piotr Kaszubowski, Biografie z przasnyskiego ogólniaka


5. Tadeusz Murzyn, Porucznik Stanisław Degórski pseudonim Lech (1920 -1994). Szkice do historii Ośrodka "Żaba" - "Komar" Armii Krajowej w Żyrardowie.


  Bardzo proszę o uzupełnienie tej listy i dostarczenie do 15 stycznia 2024 r. do siedziby ZLM w MBP po 5 egz. książek wydanych w 2023 r., gdyż wezmą one udział w dorocznym naszym Konkursie „Złote Pióro” pod przewodnictwem ks. dr. Eligiusza Dymowskiego z Krakowa. 


  W 2023 r. przyjęliśmy pięcioro nowych członków ZLM; Ewę Krysiewicz z Ciechanowa, Adama Siemieńczyka z Anglii, Jana Murzyna z Jaktorowa, Jolantę Michalską z Płocka i Krzysztofa Bieńkowskiego z Płocka. Ale ponieśliśmy dotkliwą stratę - 13 lutego 2023 r., w szpitalu w Ciechanowie zmarł nagle wiceprezes ZLM, Dariusz Węcławski. Z Listy ZLM Zarząd skreślił też dwie osoby, tzw. martwych członków: Zdzisława Dudka i Józefa Budzińskiego.  ZLM liczy obecnie 26 członków.


  W tym roku zmarło kilku bliskich nam, współpracujących z ZLM pisarzy: Bohdan Urbankowski z Warszawy (15 czerwca 2023 r.), Daniel Ratz z Płocka, Lam Quang My (Nguyen Dinh Dungu) z Wietnamu (25 lipca 2023), Janina Osewska z Augustowa (9 sierpnia 2023), Barbara Petrozolin-Skowrońska z Warszawy (23 października 2023), Andrzej Artur Falenta z Torunia (11 listopada 2023).


  Sądzę, że mijający 2023 r. można jednak  zaliczyć do udanych. W mieniu literatów dziękuję naszym mecenasom: szczególnie trzem samorządom: wojewódzkiemu, miasta Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego, a także licznym instytucjom kultury, na czele z MBP w Ciechanowie, Muzeami: Romantyzmu w Opinogórze i Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.


***


PIERWSZE PLANY NA 2024 R.


  Mam nadzieję, że przyszły rok 2024 będzie spokojniejszy, choć nasz Podwójny Srebrny Jubileusz będziemy jeszcze kontynuować. Aktualnie przygotowuję kolejne spotkania - najbliższe to: w Domu Literatury w Warszawie (16 stycznia 2024, godz. 18.00) oraz w MBP w Działdowie (15 lutego 2024, godz. 17.00). 


  W 2024 r. planujemy wszystkie 4 cykliczne imprezy literackie, które współorganizujemy:


- XXIV Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO) - 21 marca 2024 r.


- XIX Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” - 10-11 maja 2024 r.


- XXXV Wiosna Literatury w Gołotczyźnie – 12 czerwca 2024 r.


- XXIX Ciechanowska Jesień Poezji – 4-5 października 2024 r.


Zapraszam, zarezerwujecie sobie te terminy!


  Planujemy też wydanie 26.numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, ale już nie pod moją redakcją, a wiceprezesa ZLM, dr. Piotra Kaszubowskiego (e-mail: pikas@op.pl, tel. 798 041 801). Będą one poświęcone w dużej mierze Witoldowi Gombrowiczowi, którego ogłoszono Patronem Roku 2024, zarówna na Mazowszu, jak i w Polsce.


  Życzę aby Nowy Rok 2024 przyniósł wszystkim członkom i przyjaciołom ZLM wszelkie spełnienie, wenę, zdrowie i pokój!


dr Teresa Kaczorowska 


Prezes Związku Literatów na Mazowszu


 


 


 


 

2024-03-15 12:11:04 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu