Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


SŁOWOBRAZY & ROMANTYCZNOŚĆ

Wystawa zbiorowa, panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych artystów oraz poetów, prezentacje artystów


Termin: 2 maj 2023 – wernisaż


29-30 kwietnia montaż


Uczelnie i instytucje biorące udział w wydarzeniu: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechnika Bydgoska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu,Faculty of Fine Arts of the University of Porto, Fundacja Muzeum Komiksu, Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych z siedzibą w Ciechanowie, Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie.


Idea wydarzenia:


Temat wystawy i panelu dyskusyjnego dotyczy szeroko rozumianego związku słowa i obrazu, sztuk wizualnych oraz literatury, powiązania litery, tekstu z obrazem, treści z formą.


Zaproszeni artyści różnych pokoleń, z jedenasturóżnych ośrodków –uniwersyteckich, akademickich oraz kultury z Polski i zagranicy,odnoszą się w odmienny sposób do tematu, ukazując widzom szerokie spektrum interpretacji. Prezentowane są więc książki artystyczne, ilustracje lub prace inspirowane utworami literackimi, ale także takie, których autorzy tworzą własne znaki graficzne, malarskie oraz ich znaczenia. Szczególny aspekt związku tekstu i obrazu stanowiąlogotypy, grafiki, czy też instalacje z motywem liter. Niektórzy z artystów wykorzystują do tworzenia obrazów własne teksty lub wiersze, które stanowiąintegralną częś


 dzieła. Bezpośredni zapis pozawerbalnych treści pojawia się w pracach wykorzystujących gest w procesie twórczym, czy też w graficznych portretach. Zaskakującym, ale też ważnym dopełnieniem rozważań o przekazie treści w obrazie są prace o charakterze kontemplatywnym, które opowiadają omilczeniu.


Całość wystawy stanowi przekrój różnych postaw artystycznych, odniesień do słowa i obrazu za pomocą odmiennych mediów cyfrowych oraz analogowych.


Istotnym elementem wydarzenia będzie spotkanie z lokalnym związkiem literatów, czytanie poezji, a także panel dyskusyjny i prezentacje artystów biorących udział w wystawie.


Plan wydarzenia:


- Wystawa prac plastycznych 


- Wernisaż połączony z prezentacją dorobku artystycznego oraz strategii twórczych artystów biorących udział w wystawie wraz z recytacją wierszy poetów zrzeszonych w Związku Literatów na Mazowszu


- Warsztaty plastyczno-literackie (malujemy i opisujemy powstałe obrazy)  


Lista artystów:


1. Dominika Bobulska


2. Betina Bożek


3. Gabriela Cichowska


4. Aleksandra Cybulska


5. Agnieszka Dutka


6. Łukasz Dymiński


7. Jacek Gaj


8. Barbara Janczak


9. Agnieszka Janiszewska


10. Marcin Klag


11. Kazimierz Krasowski


12. Henryk Królikowski


13. Robert Kuśmirowski


14. Agnieszka Łukaszewska


15. Małgorzata Niespodziewana-Rados


16. Urszula Michalska


17. Michał Misiak


18. Beata Ordakowska


19. Iwona Pazdej


20. Alicja Panasiewicz


21. Adam Panasiewicz


22. Agnieszka Piksa


23. Anna Sadowska


24. Antonio Fernando da Silva


25. Jolanta Smykowska


26. Bogna Sroka-Mucha


27. Magdalena Szplit-Królikowska


28. Piotr Tołoczko


29. Krzysztof Trusz


30. Artur Wabik


31. Ewa Witkowska


32. Wojciech Witkowski


33. Magdalena Wosik


34. Olga Ząbroń


35. Magdalena Żmijowska


36. Robert Żbikowski


37. Andrzej Rułka


Lista literatów:


1. Wiktor Golubski


2. Zofia Humięcka


3. Teresa Kaczorowska


4. Marek Piotrowski


5. Barbara Sitek-Wyrembek


6. Zdzisław Zembrzycki


kuratorzy: Agnieszka Łukaszewska, Robert Żbikowski


 plakat


 


 


 


 

2023-04-24 09:27:23 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu