Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XVIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego"

Regulamin konkursu


1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:


   a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i


   b) poezji w języku łacińskim.


2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.


3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach.


   a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości.


   b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.


4. a) Prace w kategorii a) należy nadesłać do 14 kwietnia 2023 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk - decyduje data stempla pocztowego.


   b) Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com


5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.


6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.


7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 12 maja 2023 r. podczas Inauguracji XVIII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego. 


8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.


9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach. 


10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.


11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście. Wyjątkiem będzie przyznanie nagrody w kategorii ,, poezja w języku łacińskim’’ laureatowi z zagranicy. 


13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XVIII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.


14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. 


Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.


 Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck@mckplonsk.pl


 

Więcej informacji
 

2023-02-11 07:53:42 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu