Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXVII CIECHANOWSKA JESIEŃ POEZJI

Organizatorzy


zapraszają


na


XXVII CIECHANOWSKĄ JESIEŃ POEZJI


7-8 października 2022 r.


PROGRAM:


7. X. 2022 (piątek) – Ciechanów


10.00-11.00 - Spotkanie organizacyjne /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, pl. Piłsudskiego 1/


11.00-12.00 - Warsztaty literackie dla młodych /prowadzi Miłosz Manasterski/ /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Plac Piłsudskiego 1/


11.00-12.30 - Spotkania autorskie z pisarzami w ciechanowskich szkołach, uczelniach, domach pomocy społecznej


13.00-14.30 - Obiad, zakwaterowanie gości /hotel Korona w Ciechanowie/


15.00-17.30 - Promocja 24. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” Czesław Słoński (1890-1949) – poeta, nauczyciel, publicysta


W programie:


   - poznanie śladów Czesława Słońskiego w Ciechanowie


   - prelekcje o Czesławie Słońskim, jego twórczości i  dwutygodniku „Kronika Ciechanowska”- Hanny Budzisz i dr Lidii Izabeli Lachowskiej 


   - wystawa pamiątek po Czesławie Słońskim /Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie/ 


18.00-19.00 - Kolacja /restauracja hotelu Korona w Ciechanowie /            


19.00-23.00 - Noc Poetów, w programie: prezentacja  wierszy przez poetów, koncert skrzypcowy Marka Snycerskiego /hotel Korona/


8. X. 2022 (sobota) – Ciechanów-Opinogóra


9.00-  9.30 - Przejazd do Opinogóry


10.00-12.00 - Złożenie kwiatów przy grobie Zygmunta Krasińskiego oraz kustosza Janusza 


Królika i jego żony Bożeny, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 


12.00-13.30 - XXIV Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie pisarz prof. Piotr Müldner-Nieckowski, prowadzi dr Teresa Kaczorowska /Dwór Krasińskich/


13.30-14.30 - Rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa


14.30-14.45 - Nadanie Medalu Zygmunta Krasińskiego prof. Bogusławowi Dopartowi /Dwór Krasińskich/


14.30-15.30 – Koncert muzyki romantycznej w wykonaniu artystów włoskich: Dominiki Zamary (sopran), Marii Rity Panella (fortepian) oraz Nicoli Bertoliniego (klarnet) /Oranżeria/


15.30 - Obiad /oranżeria/


Organizator


   - Związek Literatów na Mazowszu 


Współorganizatorzy:


   - Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


   - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


   - Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie


   - Hotel Korona


Partnerzy:


Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Miejskiej Ciechanów 


Patronat medialny:


Radio WNET


Agencja Informacyjna


Katolickie Radio Diecezji Płockiej


Tygodnik „Czas Ciechanowa”


Portal: www.ciech24.pl 


*** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają co roku swoją premierę podczas Jesieni Poezji. Każdy numer tego ukazującego się od 1999 r. periodyku ma swój kolor, tytuł i wiodący temat, przeważnie poświęcony pisarzowi, który ma związki z płn. Mazowszem. Do tej pory rocznik dedykowany był m.in. Z. Krasińskiemu, A. Świętochowskiemu, S. Żeromskiemu, H. Sienkiewiczowi, M.K. Sarbiewskiemu, M. Konopnickiej, B. Biegasowi, Z. Morawskiej, S. Chełchowskiemu, Brunonowi .D. hr. Kicińskiemu, B. Włodkównie, W.T. Gomulickiemu, Stefanowi Gołębiowskiemu, T.L. Młynarskiemu. W 2022 r. nosi tytuł Czesław Słoński (1890-1949) – poeta, nauczyciel, publicysta. Od początku redaktorem „CZL” jest Teresa Kaczorowska.


*** Czesław Słoński – urodził się 30 lipca 1890 r. w Zapasiszkach (obecnie na Białorusi), zmarł 21 grudnia 1949 r. w Ciechanowie. Poeta, publicysta, nauczyciel, redaktor, działacz społeczny, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Jedna z najwybitniejszych postaci Ciechanowa okresu międzywojennego. 


W latach 1915-1918 mieszkał w Moskwie, gdzie studiował biologię na Uniwersytecie im. Łomonosowa, śpiewał w chórze Teatru Wielkiego, podjął pierwszą pracę (jako korepetytor). W 1919 r. zamieszkał z żoną i dwiema córkami w Ciechanowie, gdzie został nauczycielem Gimnazjum Męskiego im. Z. Krasińskiego, w którym do końca życia nauczał geografii i przyrodoznawstwa (pracował też w innych szkołach ciechanowskich). Wraz z dwiema najstarszymi klasami gimnazjalnymi był ochotnikiem wojny 1920 r. - pełnił rolę kancelisty sztabowego podczas całej kampanii antybolszewickiej.


W latach 1930-1932 wydawał i redagował dwutygodnik „Kronika Ciechanowska”. Udzielał się społecznie na niwie kultury, dużo publikował. Po napaści Niemiec na Polskę został z rodziną wysiedlony, prowadził z żoną Stanisławą tajne nauczanie. Po II wojnie światowej organizował oświatę w Ciechanowie, był pierwszym wicedyrektorem Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Zygmunta Krasińskiego. Zmarł nagle, 21 grudnia 1949 r. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie, jego imię nosi jedna z ulic.


10


 


 


 


 


 

2022-09-16 18:42:00 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu