Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Urodziny Prof. Juliusza Chrościckiego

Prof. Juliusz Chrościcki, członek założyciel i przewodniczący Rady Naukowej St. Academia Wuropaea Sarbieviana obchodził w Warszawie swoje 80. Urodziny. W sobotę 13 sierpnia 2022 r., o godz. 11.00, w Bazylice św. Krzyża w Warszawie została odprawiona w kaplicy Matki Bożej w Jego intencji msza św, po której zaprosił rodzinę i przyjaciół na  obiad do Hotelu Victoria.


St. Academia Europaea Sarbieviana reprezentowały na tej uroczystości dr Teresa Kaczorowska i dr Irena Ulku. W załączeniu List gratulacyjny oraz pamiątkowe zdjęcia.


Sarbiewo, 13 sierpnia 2022 r.


Szanowny Jubilat 


Prof. Juliusz Chrościcki 


członek założyciel, 


Przewodniczący Rady Naukowej


Stowarzyszenia 


Academia Europaea Sarbieviana


 


Drogi Jubilacie,


Z okazji Jubileuszu 80. Urodzin składam Ci, w imieniu własnym oraz członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, serdeczne Gratulacje! 


Jestem pełna podziwu i uznania dla Twojej pracy naukowej, twórczej i społecznej, która na trwałe wpisała się w osiągnięcia nauki i kultury, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Twoje sukcesy: odkrycia w dziedzinie historii sztuki, liczne publikacje i książki, inicjatywy naukowo-artystyczne w Polsce oraz w innych krajach, w tym udział w powołaniu Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, stanowią nieoceniony wkład w dziedzictwo polskiej nauki, historii, kultury oraz polskiej tożsamości.


Bardzo się cieszę, że także postać ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), „polskiego Horacego” rodem z północnego Mazowsza, dokładnie z Sarbiewa, sprawiła, że zainteresowałeś się twórczością tego niezwykłego Polaka z epoki baroku, typowego Sarmaty, a jednocześnie duchownego, wybitnego poety i uczonego, który wniósł wiele nie tylko do kultury polskiej, ale europejskiej i światowej. Raduję się, że uczestniczysz od początku w Międzynarodowych Festiwalach ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (od 2005 r.) na Jego rodzinnym Mazowszu, że jesteś założycielem i aktywnym członkiem powołanej w 2006 r. organizacji Academia Europaea Sarbieviana, gdzie przewodniczysz Radzie Naukowej i organizujesz konkursy naukowe. Dziękuję gorąco, że propagujesz także poza Polską postać tego wielkiego Poety, że niesiesz daleko i szeroko Jego nieco zapomniane Imię, że przyczyniasz się do poznania wybitnego poety rangi europejskiej, uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII (1623).


Gratulując dorobku naukowego i artystycznego, życzę Ci wspaniałego Jubileuszu, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz  dalszych licznych osiągnięć na niwie nauki, historii i kultury.


urodziny1


urodziny2


 urodziny3


 


 


 


 


 


 


 

2022-08-17 17:40:06 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu