Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


WYNAGRODZENIA ZA WYPOŻYCZENIA W BIBLIOTEKACH W 2021 R.

Szanowni Państwo!


   Podobnie jak w latach ubiegłych, do 31 sierpnia można składać w SAiW COPYRIGHT POLSKA oświadczenia PLR.


   W 2022 r. wynagrodzenia zostaną wypłacone po raz siódmy wszystkim tym, którzy prawidłowo złożą oświadczenia o woli ich otrzymywania oraz ich publikacje były wypożyczane we wskazanych bibliotekach. Jednocześnie informujemy, że złożone w latach poprzednich oświadczenia zachowują ważność i będą uwzględniane w podziale środków za 2021 r. Wszyscy, którzy złożyli oświadczenia do końca sierpnia 2021 r. powinni jednak złożyć  oświadczenie zaktualizowane o nowe, niezgłoszone jeszcze utwory lub w przypadku, gdy zmieniły się ich dane osobowe (adres, nazwisko, dane urzędu skarbowego, numer konta bankowego itp.).


   System ułatwiający przygotowywanie oświadczeń wymaganych do wypłaty wynagrodzeń jest dostępny pod adresem: www.plr.copyrightpolska.com.pl


   Zapraszamy do elektronicznego przygotowywania oświadczeń, ponieważ tylko  złożenie oświadczenia uprawnia do otrzymania wynagrodzenia z tytułu PLR.


   Każdy z uprawnionych musi złożyć oświadczenie osobno, w swoim imieniu.


   Gotowe oświadczenie należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres SAiW Copyright Polska pocztą do 31 sierpnia!


   Zachęcamy Państwa do informowania o możliwości składania oświadczeń jak największej liczby wydawców, autorów, tłumaczy i współtwórców publikacji. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby twórców.


Stowarzyszenie Autorów i Wydawców


Copyright Polska


Zespół PLR


Nowogrodzka 62B/8


02-002 Warszawa


Tel. 22 121 19 16


   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będące rekompensatą z tytułu użyczania ich utworów w bibliotekach publicznych. www.plr.copyrightpolska.com.pl


 22


 11


33


 


 


 


 


 

2022-08-02 21:16:53 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu