Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

Pandemia

Mama

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Jaki był 2021 rok dla Związku Literatów na Mazowszu

   Zakończenie każdego roku sprzyja podsumowaniom. Ja też spróbowałam ocenić 2021 rok dla Związku Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie, którym kieruję już od 20 lat…


   Otóż mimo pandemii oraz wielu kłopotów, liczący obecnie 25 członków Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie (ZLM), zaznaczył w 2021 r. swoją obecność na płn. Mazowszu jako organizacja kulturotwórcza, rozwijająca się w oparciu o chlubne tradycje regionu. Możemy pochwalić się sporym dorobkiem wydawniczym - w 2021 r. ukazało się 10 autorskich książek, ponadto „Obława Augustowska” T. Kaczorowskiej miała trzecie wydanie w Polsce, została też przetłumaczona też na j. angielski i będzie wydana w USA w 2022 r. przez bardzo dobre wydawnictwo McFarland. Dużym sukcesem jest też wydawanie przez ZLM – i to od 23 lat! - „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”, także prowadzenie własnej strony internetowej (www.zlmaz.pl), kontakty z licznymi środowiskami literackimi. 


   ZLM współpracuje z wieloma instytucjami kultury, oświaty, samorządami i organizacjami społecznymi, dzięki czemu mimo pandemii udało się przeprowadzić nasze cykliczne imprezy literackie, w realu (choć często z przesunięciem terminów), z zaproszeniem wielu pisarzy z kraju i zagranicy. Były to: 


- XXI edycję Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO (15 czerwca 2021 r.) 


- XXXII Wiosnę Literatury z Gołotczyźnie (17-18 czerwca 2021 r.) 


- XVI Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (10-11 września 2021 r.) 


- XXVI Ciechanowską Jesień Poezji (8-9 października 2021 r.)   Współorganizowaliśmy też 4 konkursy literackie:


- VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy” w Gołotczyźnie


- XVIII Konkurs na Książkę Roku 2019 Związku Literatów na Mazowszu „Złote Pióro” w Ciechanowie 


- XVI Ogólnopolski Konkurs Poezji „O Laur Sarbiewskiego” w Płońsku


- II Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Młodzieży „O Laur Zygmunta z Opinogóry” w Opinogórze 


   Warto dodać, że nasz Związek wprowadził w 2021 r. na rynek swoje wydawnictwo pod nazwą Oficyna ZLM. I że jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych był spektakl „Norwid wizjoner” w wykonaniu artystów z Paryża, podczas naszej Jesieni Poezji.


   Mimo pandemii nasi pisarze odbywali również spotkania autorskie, wygłaszali prelekcje, uczestniczyli w imprezach literackich, bywali jurorami, redaktorami, fotografikami, historykami, muzykami. Kilkoro pisarzy zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, jak Juliusz Bolek (Warszawa) - Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki (Odrzywół) - Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Literatów doceniły też w 2021 r. niektóre instytucje i organizacje kultury, np. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze przyznało Zofii Humięckiej (Ciechanów) Nagrodę Zygmunta Krasińskiego, a Fundacja Kościuszkowska w Warszawie uhonorowała dr Teresę Kaczorowską (Ciechanów) Dyplomem Marszalka Mazowsza. Jesteśmy więc w czołówce intelektualnej i kulturalnej własnych środowisk.


   Dziękuję Zarządowi ZLM, wszystkim Współorganizatorom i Mecenasom naszych wydarzeń literackich za pomoc i współpracę w 2021 r. Dziękuję Czytelnikom za trwanie z nami w tym jakże trudnym, ale jednak owocnym roku! Życzę, aby rok 2022 był jeszcze lepszy. Szczęśliwego Nowego Roku!


dr Teresa Kaczorowska


prezes Związku Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie


to1


 n1


n2


n3


n4


n5


 


 


 


 


 


 


 

2021-12-31 20:14:34 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu