Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

Warmińska cisza

W poszukiwaniu

Myśli o stanie wojennym

Myśli o stanie wojennym

"Po przejściach"

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


XXVI CIECHANOWSKĄ JESIEŃ POEZJI

Organizatorzy 


z a p r a s z a j ą 


na 


XXVI  CIECHANOWSKĄ  JESIEŃ  POEZJI 


8-9 października 2021 r. 


 


PROGRAM:


8. X. 2021 (piątek) – Ciechanów


10.00-11.00 - Spotkanie organizacyjne /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, pl. Piłsudskiego 1/


11.00-12.00 - Warsztaty literackie dla młodych - prowadzi dr Dariusz Lebioda /Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, Plac Piłsudskiego 1/                   


11.00-12.30 - Spotkania autorskie pisarzy w ciechanowskich szkołach i uczelniach


13.00-14.30 - Obiad, zakwaterowanie gości /hotel Olimpijski, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60/ 


15.00-17.30 - Promocja 23. numeru „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” Teodor Leonard Młynarski (1906-1978) - pedagog, poeta, redaktor „5 Rzek”. /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie/


W programie:                       


- poznanie śladów T.L. Młynarskiego w Ciechanowie


- prelekcje o T. L. Młynarskim, jego twórczości oraz  dwutygodniku „5 Rzek” – dr Teresa Kaczorowska, Ewa Krysiewicz, Barbara Bielasta


- wystawa pamiątek po T..L. Młynarskim /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie/ 


18.00-19.00 - Kolacja /hotel Olimpijski, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60/


19.00-23.00 - Noc Poetów, w programie: prezentacja  wierszy przez poetów, koncert fortepianowy Tomasza Kowalczyka i uczniów szkół muzycznych poświęcony m.in. muzyce Tekli Bądarzewskiej, promocja książki o tej kompozytorce i pianistce pt. „Melodie z mazowieckiego dworku" autorstwa Marioli Kokowskiej /hotel Olimpijski, Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60/


9. X. 2021 (sobota) – Ciechanów-Opinogóra


9.00-  9.30 - Przejazd do Opinogóry


10.00-12.00 - Złożenie kwiatów przy  grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


12.00-13.30 - XXIII Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie poetka Alicja Patey-Grabowska, prowadzi dr Teresa  Kaczorowska /Dwór Krasińskich/


13.30-14.30 - Rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Zygmunta z Opinogóry” pod patronatem Prezydenta Ciechanowa - nadanie Medalu Zygmunta Krasińskiego dla pisarza Waldemara Łysiaka /Dwór Krasińskich/


14.30-15.30 – Obiad /oranżeria/


16.00-17.20  - Spektakl poetycko-muzyczny „Norwid wizjoner” w j. polskim i francuskim, dla uczczenia 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, w wykonaniu artystów Stowarzyszenia Przyjaźni Francusko-Polskiej w Meudon k. Paryża /oranżeria/


Organizatorzy:


- Związek Literatów na Mazowszu 


- Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


- Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie


- Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie


- Hotel Olimpijski


Partnerzy:


- Urząd Miasta Ciechanów


- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego


 


   *** „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” mają swoją premierę zawsze podczas Jesieni Poezji. Ten ukazujący się od 1999 r. periodyk ma co roku swój kolor, tytuł i wiodący temat. Przeważnie poświęcony jest pisarzowi, który ma związki z płn. Mazowszem - do tej pory rocznik dedykowany był m.in. Z. Krasińskiemu, A. Świętochowskiemu, S. Żeromskiemu, H. Sienkiewiczowi, M.K. Sarbiewskiemu, M. Konopnickiej, B. Biegasowi, Z. Morawskiej, S. Chełchowskiemu, B.D. hr. Kicińskiemu, B. Włodkównie, W.T. Gomulickiemu, Stefanowi Gołębiowskiemu. W 2021 r. nosi tytuł „Teodor Leonard Młynarski (1906-1978) - pedagog, poeta, redaktor „5 Rzek”. Od początku redaktorem „CZL” jest Teresa Kaczorowska.


   *** Teodor Leonard Młynarski (ur. 3 listopada 1906  r. w Krasocinie, zm. 29 maja 1978 r. w Ciechanowie) – nauczyciel, poeta, publicysta. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1932 r. osiedlił się w Ciechanowie. Był nauczycielem języka polskiego, po 1945 r. organizatorem i dyrektorem szkół średnich. W latach 1956-1957 był redaktorem naczelnym „Głosu Ciechanowa”, w grudniu 1956 r. powołał do życia kwartalnik „5 Rzek”, który prowadził jako redaktor naczelny aż do zamknięcia w 1968 r. Wydał trzy tomiki poezji: Nad Łydynią (1961), Mazowsze (1965), Fraszki parzyste (1966). Pisał też dramaty (Hanna z Ciechanowa, Guwernantki), założył teatr amatorski, Muzeum „Pięć Rzek”. Był też współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W 1959 r. otrzymał nagrodę Naszej Księgarni, w 1962 r. został laureatem wojewódzkiej nagrody kulturalnej. W Ciechanowie jego imię nosi jedna z ulic, a także tablica na budynku I LO im. Z. Krasińskiego.


 2plakat2


 


 


 


 

2021-09-19 10:43:36 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu