Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Pieśń

Wybór

Pożegnanie poetki Barbary Krajewskiej

URODZINY MARII KONOPNICKIEJ

OJCZYZNA ZNALEZIONA PO LATACH

Ambasador kultury polskiej na Węgrzech i węgierskiej w Polsce

Requiem dla Odkupiciela część I

Requiem dla Odkupiciela, VII

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


Można ubiegać się o wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki naszych książek

Szanowni Państwo! Informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, do 31 sierpnia można składać w SAiW COPYRIGHT POLSKA oświadczenia PLR, w związku z wyznaczeniem Stowarzyszenia do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty twórcom i wydawcom wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem. W 2020 r. wynagrodzenia zostaną wypłacone po raz piąty wszystkim tym, którzy prawidłowo złożą oświadczenia o woli ich otrzymywania oraz ich publikacje były wypożyczane we wskazanych bibliotekach. Jednocześnie informujemy, że złożone w latach poprzednich oświadczenia zachowują ważność i będą uwzględniane w podziale środków za 2019 r. Wszyscy, którzy złożyli oświadczenia do końca sierpnia 2019 r. powinni jednak złożyć  oświadczenie zaktualizowane o nowe, niezgłoszone jeszcze utwory lub w przypadku, gdy zmieniły się ich dane osobowe (adres, nazwisko, dane urzędu skarbowego, numer konta bankowego itp.). System ułatwiający przygotowywanie oświadczeń wymaganych do wypłaty wynagrodzeń jest dostępny pod adresem: www.plr.copyrightpolska.com.pl Zapraszamy do elektronicznego przygotowywania oświadczeń, ponieważ tylko  złożenie oświadczenia uprawnia do otrzymania wynagrodzenia z tytułu PLR. Każdy z uprawnionych musi złożyć oświadczenie osobno, w swoim imieniu. Gotowe oświadczenie należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres SAiW Copyright Polska pocztą do 31 sierpnia ! Zachęcamy Państwa do informowania o możliwości składania oświadczeń jak największej liczby wydawców, autorów, tłumaczy i współtwórców publikacji. Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby twórców. 


Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska Zespół PLR Nowogrodzka 62B/8 02-002 Warszawa e-mail biuroplr@copyrightpolska.pl 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będące rekompensatą z tytułu użyczania ich utworów w bibliotekach publicznych 


 

 

 

 

 

 

2020-08-04 20:03:09 - Krzysztof Turowiecki

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu