Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Ambasador kultury polskiej na Węgrzech i węgierskiej w Polsce

Requiem dla Odkupiciela część I

Requiem dla Odkupiciela, VII

Zosia nasza kochana

Requiem dla Odkupiciela IV

Requiem dla Odkupiciela III

ADAM POMORSKI – TŁUMACZ DOSKONAŁY

Requiem dla Odkupiciela II

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


    Związek Literatów na Mazowszu (ZLM), z siedzibą w Ciechanowie, jest nową, niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi pióra. Powołano ją 4 czerwca 2009 r. - w historyczny dzień 20-lecia odzyskania wolności - we wnętrzach Muzeum Pozytywizmu w podciechanowskiej Gołotczyźnie, a zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie 6 listopada 2009 r. Narodziny tej samodzielnej organizacji literackiej (ma własny KRS, Regon, NIP, konto) zainicjowali członkowie istniejącego od 1997 r. w Ciechanowie Oddziału Związku Literatów Polskich (CO ZLP). Nowo powołany Związek Literatów na Mazowszu jest odpowiedzią na brak reakcji i wyjaśnień w związku z doniesieniami o agenturalnej przeszłości większości członków Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie.

   Związek Literatów na Mazowszu założyło 15 pisarzy – członków założycieli. Z CO ZLP weszli do ZLM prawie wszyscy, obecnie są już także nowi ludzie pióra: z Ciechanowa, Przasnysza, Płońska, Warszawy i innych miejscowości (jeden z członków, dr Tadeusz Witkowski, mieszka w USA).

    Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu ZLM, które odbyło się  w sobotę, 28 listopada 2009 r., w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, przyjęto na podstawie Statutu, ambitny plan działania. ZLM zamierza kontynuować tradycje CO ZLP (które przestaje istnieć), czyli wpółorganizować znane już nie tylko w Polsce i regionie kolejne edycje takich imprez literackich jak: Światowy Dzień Poezji pod patronatem UNESCO (co roku w kwietniu), Międzynarodowe Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (w maju), Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu), Ciechanowskie Jesienie Poezji (w październiku). Wraz z innymi instytucjami oraz samorządami wszystkich szczebli ZLM ma również współorganizować trzy Ogólnopolskie Konkursy Literackie: „O Laur Opina”, „O Laur Posła Prawdy”, „O Laur Sarbiewskiego”, a także Mazowiecki Konkurs Literacki w Przasnyszu. Zamierza także prowadzić promocje nowych książek, spotkania z pisarzami oraz włączać się w twórczy ruch literacki w regionie i kraju. ZLM ma również szerokie plany wydawnicze. Chce kontynuować wydawanie ukazującego się od 12 lat periodyku „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” oraz książek autorskich i zbiorowych (za najlepszą książkę będzie nadal co roku przyznawana statuetka Złote Pióro). Ważnym zadaniem dla nowej organizacji jest urządzenie swojej siedziby z redakcją „Ciechanowskich Zeszytów Literackich (Internet, komputer, drukarka) oraz przygotowanie i prowadzenie własnej strony internetowej.

    Ciechanowscy literaci przez 12 lat zaznaczyli już swoją obecność na Płn. Mazowszu jako organizacja silna, kulturotwórcza, rozwijająca się w oparciu o chlubne tradycje regionu. Są one na Płn. Mazowszu wyjątkowe, bo na tej Ziemi mieszkali, przebywali i tworzyli Zygmunt Krasiński i Aleksander Świętochowski (są ich groby i muzea), Maciej Kazimierz Sarbiewski, Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Maria Dąbrowska, Stefan Gołebiowski, a nawet przez trzy i pół roku (1886-89) zamieszkiwała młoda guwernantka Maria Skłodowska, która jeszcze wtedy pisała wiersze (Szczuki, były powiat ciechanowski, dziś makowski). Dzięki tym tradycjom literaci dorobili się szerokich kontaktów z innymi środowiskami literackimi, aktywnie współpracowali z wieloma instytucjami kultury, oświaty, samorządami i organizacjami społecznymi, wydawali co roku po 7-10 książek autorskich i zbiorowych,. Dużym sukcesem i wielkim ostatnim przedsięwzięciem był - i nadal pozostanie - festiwal literacko-naukowy zainicjowany w 2005 r. – Międzynarodowe Dni Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, który zaowocował 3 stycznia 2007 r. zarejestrowaniem Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (można go nazwać dzieckiem CO ZLP).

   Szczęściem dla środowiska pisarzy jest funkcjonowanie na Ziemi Ciechanowskiej dwóch ważnych muzeów literackich: Romantyzmu w Opinogórze  i Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie), Centrów Kultury: w Ciechanowie, Płońsku, Przasnyszu, z którymi literaci blisko współpracowali, a także doceniających wagę literatury władz lokalnych.. Mamy nadzieję, że dzięki nowemu Związkowi Literatów na Mazowszu głos niesiony z romantycznego i bogatego kulturowo Północnego Mazowsza będzie jeszcze bardziej donośny, a stworzone w 1999 r. przez ciechanowskich literatów „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” staną się trwałą wartością kultury,  nie tylko na Mazowszu.

 

dr Teresa Kaczorowska

 

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu