Związek Literatów na Mazowszu Związek Literatów na Mazowszu
Związek Literatów na Mazowszu
Link do strony na Facebooku
Login:
Hasło:

forum literackie

Refleksje z ostatniego Pożegnania Prof. Juliuszowi Chrościckiemu

W KRAINIE POEZJI (recenzja)

Fryderyk wciąż żywy

Mazurki w Sannikach

Wacław Holewiński - penetrujący rewiry historii

Ukołysana

Ukoić

Jesiennieje

więcej..

Partnerzy ZLM

AES

Partnerzy Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie MDK Przasnysz Muzeum Historyczne w Przasnyszu Urząd Miasta Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Samorząd Województwa Mazowieckiego


    Związek Literatów na Mazowszu (ZLM), z siedzibą w Ciechanowie, jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi pióra. Powołano ją 4 czerwca 2009 r. we wnętrzach Muzeum Pozytywizmu w podciechanowskiej Gołotczyźnie, a zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie 6 listopada 2009 r. Narodziny tej samodzielnej organizacji literackiej (ma własny KRS, Regon, NIP, konto, stronę internetową) zainicjowali członkowie istniejącego od 1997 r. w Ciechanowie Oddziału Związku Literatów Polskich (CO ZLP). Nowo powołany Związek Literatów na Mazowszu jest odpowiedzią na brak reakcji i wyjaśnień w związku z doniesieniami o agenturalnej przeszłości większości członków Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie.

 

Związek Literatów na Mazowszu założyło 15 pisarzy – członków założycieli. Z CO ZLP (który przestał istnieć) weszli do ZLM prawie wszyscy. Obecnie Związek liczy blisko 30 osób i stanowią go także nowi ludzie pióra: z Ciechanowa, Przasnysza, Płońska, Warszawy i innych miejscowości (jeden z członków, dr Tadeusz Witkowski, mieszka w USA).

 

ZLM ma ISBN (przyznany przez BN) i wydaje co roku kilka autorskich i zbiorowych książek - za najlepszą przyznaje od 17 lat statuetkę „Złote Pióro”. Ciechanowscy literaci wydają też od 1999 r. swój periodyk (rocznik) - „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” (z ISBN i ISSN), redagowany od początku przez dr Teresę Kaczorowską (prezes Związku). Liczące ponad 300 stron pismo jest sponsorowane przez lokalne samorządy, co roku przypomina sylwetkę pisarza z regionu i stało się już cenną i trwałą wartością kultury, nie tylko na Mazowszu. 

 

ZLM jest nie tylko sprawdzonym wydawcą, ale prowadzi też promocje książek, spotkania z pisarzami oraz współorganizuje znane imprezy literackie, jak: Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO (w marcu), Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (w maju, który zaowocował 3 stycznia 2007 r. zarejestrowaniem Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana nazywaną dzieckiem ciechanowskich literatów), Wiosnę Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu), Ciechanowskie Jesienie Poezji (w październiku). Współpracując z  innymi instytucjami, szkołami, muzeami, bibliotekami, organizacjami i z samorządami wszystkich szczebli Związek Literatów na Mazowszu współorganizuje również trzy Ogólnopolskie Konkursy Literackie: „O Laur Zygmunta z Opinogóry”, „O Laur Posła Prawdy”, „O Laur Sarbiewskiego”. 

 

Poprzez wszystkie działania Związek Literatów na Mazowszu włącza się w twórczy ruch literacki w regionie i kraju; jako organizacja o ugruntowanej pozycji, kulturotwórcza, rozwijająca się w oparciu o chlubne tradycje regionu, a tym samym Polski. A są one na Płn. Mazowszu wyjątkowe, bo na Ziemi Ciechanowskiej mieszkali, przebywali i tworzyli Zygmunt Krasiński i Aleksander Świętochowski (są ich groby i muzea), Maciej Kazimierz Sarbiewski, Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz, Maria Dąbrowska, Stefan Gołębiowski, a nawet w latach 1886-89 - młoda guwernantka Maria Skłodowska, która wtedy pisała wiersze (Szczuki, były powiat ciechanowski, dziś makowski). Dzięki tym wspaniałym tradycjom oraz swojej kreatywności autorzy skupieni w Związku Literatów na Mazowszu niosą donośnie głos z romantycznego i bogatego kulturowo Północnego Mazowsza.

  

Związek Literatów na Mazowszu Projekt i wykonanie www.ekspansja.eu